newsletter
Pl
De 
||OFERTA PRACY|| Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży PDF Drukuj Email

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego poszukuje 1 osoby na stanowisko: Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Praca dla młodzieży i z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej to najważniejszy projekt realizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Działalność pedagogiczna, której celem jest zbliżanie do siebie ludzi mimo dzielących ich różnic językowych czy światopoglądowych, prowadzona jest w Krzyżowej już od początku lat 90. Obecnie przeprowadzamy rocznie ponad sto programów różnego typu, w których bierze udział około dziesięciu tysięcy młodych ludzi z Polski, Niemiec i innych krajów Europy i świata. Coraz dynamiczniej rozwija się nasza współpraca z Ukrainą.


Do zadań nowo zatrudnionej osoby należeć będzie:

 • koncepcyjne oraz organizacyjne przygotowywanie, realizacja i ewaluacja programów międzynarodowej wymiany młodzieży oraz programów edukacyjnych dla młodzieży,
 • dalsze rozwijanie naszej oferty programowej oraz profilu pracy z młodzieżą,
 • pozyskiwanie funduszy oraz samodzielne zarządzanie projektami,
 • opieka nad istniejącymi już partnerstwami szkół i programami spotkań w Krzyżowej,
 • włączanie się w inne projekty Fundacji „Krzyżowa”.

Wymagane kwalifikacje:

 • umiejętność pracy warsztatowej z grupą metodami edukacji pozaformalnej (przygotowanie trenerskie/pedagogiczne),
 • doświadczenie zawodowe w pracy przy międzynarodowych projektach lub pracy społecznej o zbliżonym charakterze,
 • ukończone studia wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i ukraińskiego, dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego,
 • znajomość podstawowych zagadnień społeczno-politycznych Polski, Ukrainy oraz Unii Europejskiej.

Wymagane kompetencje:

 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na duże obciążenie pracą w trakcie trwania projektów (praca w weekendy, wieczorami).

Dodatkowym atutem będzie gotowość do zamieszkania w Krzyżowej lub okolicy.

Oferta ze strony Fundacji:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu (zadaniowy czas pracy),
 • doświadczenie pracy w jednej największych organizacji pozarządowych w Polsce,
 • szansa współtworzenia największego domu spotkań młodzieży w Polsce i rozpoznawalnej marki w Europie,
 • rozwój zawodowy, w tym szkolenia w Polsce i za granicą,
 • kreatywna, pozbawiona monotonii praca w dynamicznym, międzynarodowym zespole, w zabytkowym kompleksie pałacowym wśród zieleni,
 • praca z międzynarodowymi grupami,
 • możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów,
 • możliwość zamieszkanie na terenie Fundacji przez pierwsze 6 miesięcy.
Zgłoszenia powinny zawierać:
 • CV w języku polskim,
 • list motywacyjny w języku polskim, zawierający m.in. informację o sytuacjach, w których kandydat/ka wykazał/a się wymaganymi kompetencjami,
 • kopie świadectw potwierdzających wymagane kwalifikacje,
 • ew. referencje.

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że Administratorem moich danych jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze oraz, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania”

Zgłoszenie (pliki pdf., w nazwie pliku proszę wpisać imię i nazwisko kandydata/ki), proszę kierować wyłącznie drogą mailową na adres: sekretariat@krzyzowa.org.pl

Zgłoszenia można przesyłać do 9 marca 2018.

Osoby, których zgłoszenia najbardziej przekonają komisję rekrutacyjną, zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy odbędą się w dniach 26-28 marca 2018.

Preferowany początek zatrudnienia: maj – czerwiec 2018

Oferta pracy: MDSM - specjalista ds. projektow edukacyjnych  Download