newsletter
Pl
De 
75. rocznica pierwszego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej


W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy.

Do doświadczeń tych nawiązywała później część polskiej opozycji demokratycznej, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Fundacji „Krzyżowa” – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i postanowili w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się zatem w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Jest ono zarazem impulsem dla wszystkich działań prowadzonych w codziennej pracy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która poczuwa się do obowiązku depozytariusza tej spuścizny.

Przypadająca w tym roku 75. rocznica pierwszego (22-25 maja 1942 r.), oraz drugiego (16-18 października 1942 r.), a niebawem także trzeciego (mającego miejsce 12-14 czerwca 1943 r.) spotkania Kręgu w Krzyżowej jest dla nas dodatkową motywacją do ponownego zastanowienia się nad wartościami, które stały u podstaw działań tej grupy: odpowiedzialności za dobro wspólne, poszanowania dla drugiego człowieka, przywiązania do demokratycznych form ustrojowych oraz przekonania o konieczności współpracy ponad podziałami.


dr Robert Żurek
dyrektor Akademii Europejskiej
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Więcej …

aktualności

||MEDIA||Polecamy artykuł dr. Roberta Żurka "Kanclerz dwóch zjednoczeń" na portalu "Laboratorium Więzi"
W związku ze śmiercią Helmuta Kohla na portalu laboratorium.wiez.pl ukazał się artykuł "Kanclerz dwóch zjednoczeń" autorstwa dr. Roberta Żurka, dyrektora Akademii Europejskiej Fundacji "Krzyżowa".

Więcej …
 
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, 24.07.2017 r. Krzyżowa

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

 

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To szczególny dzień, dzień podkreślający ogromną rolę społeczną RODZIN ZASTĘPCZYCH.
Więcej …
 
Budujemy mosty - polsko-niemiecko-czesko-rumuńskie spotkanie młodzieży, 25.06.-01.07.2017 r. Krzyżowa

Od 25 czerwca do 1 lipca w Krzyżowej odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży w ramach projektu "Budujemy mosty", którego organizatorami są nasi partnerzy  Kreisau-Initiative e.V. Uczestnikami projektu będzie młodzież pełno- i niepełnosprawna z Polski, Niemiec, Czech i Rumunii.

Więcej …

galeria

Ksiądz Bolesław Kałuża:
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”
Projekty letnie
KRZYŻOWA


 
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne


 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305