newsletter
Pl
De 
„Dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej dla dzisiejszej Europy” – międzynarodowe warsztaty multidyscyplinarne wokół problematyki Kreisauer Kreis – Krzyżowa, 20-21 kwietnia 2017 PDF Drukuj Email

W dniach 20 – 21 kwietnia w Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa” odbyły się warsztaty wokół problematyki Kreisauer Kreis. Było to pierwsze z działań związanych z upamiętnieniem Kręgu z Krzyżowej w 75. rocznicę pierwszego spotkania w Domu na Wzgórzu.

W projekcie bierze udział 20 ekspertów z czterech krajów (Polska, Niemcy, Francja i Stany Zjednoczone), reprezentujących różne dyscypliny i perspektywy metodologiczne (historycy, politolodzy, socjolodzy, historycy idei, pedagodzy, edukatorzy i dziennikarze). Koordynatorzy projektu podkreślają, iż podczas doboru uczestników kierowali się myślą, aby reprezentowali oni także różnorodne perspektywy światopoglądowe, dlatego w projekcie wezmą udział uczestnicy zarówno o poglądach konserwatywnych, jak i liberalnych. Takie podejście do tematu jest dowodem, że dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej jest wciąż żywe.


***


O projekcie

Krąg z Krzyżowej zajmuje znaczące miejsce w narracji dotyczącej działań niemieckiej opozycyjnych podczas II wojny światowej. Materiały naukowe, które zostały opracowane do tej pory, to przede wszystkim prace historyków, koncentrujące się na opisie działań grupy i losów jej poszczególnych członków, oraz na przedstawieniu jej programu. Temat spuścizny i dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej dla współczesnej Europy, jego aktualności oraz potencjału dla budowania porozumienia między narodami i różnymi grupami społecznymi, nie znalazł jeszcze należytego odzewu w literaturze przedmiotu i działalności edukacyjnej.

Głównym celem projektu jest zdefiniowanie i pogłębiona analiza tych obszarów programu i działalności „Kręgu z Krzyżowej”, które mają aktualny wymiar i mogą pomóc w kształtowaniu porozumienia europejskiego opartego na wartościach, we wspieraniu postaw odpowiedzialności obywatelskiej, odwagi cywilnej, budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także kultury dialogu, współpracy ponad podziałami i solidarności międzyludzkiej i międzynarodowej.Organizator: Akademia Europejska Fundacji „Krzyżowa” we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera
Współfinansowanie: Konrad-Adenauer-Stiftung