newsletter
Pl
De 
Wymiana fachowa: Berlin - Wrocław - Siemianowice Śląskie - Krzyżowa, 7-12 maja 2017 PDF Drukuj Email

Od 7 do 12 maja trwało w Krzyżowej spotkanie w ramach projektu „Wymiana fachowa”. Są to międzynarodowe warsztaty z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec. Ich celem jest integracja międzykulturowa. Spośród innych projektów wyróżnia go to, że integracja, dialog, wzajemne poznawanie się realizowane są w ramach praktycznych zajęć, podczas których wykorzystywane są fachowe umiejętności uczestników.

 

Młodzi Polacy i Niemcy pochodzili z 3 ośrodków edukacyjnych:
- Ośrodek dla Niesłyszących - Wrocław
- OHP w Siemianowicach Śląskich
- Die Annedore-Leber-Oberschule w Berlinie.

Część uczestników wymiany posiadała praktyczne umiejętności zawodowe, takie jak ślusarz i stolarz.

Podczas kilkudniowego pobytu młodzież w czasie warsztatów wykonywała drobne prace remontowe na terenie ośrodka, gdzie mieści się Fundacja, ale także uporządkowała i odświeżyła budynek stacji kolejowej w Krzyżowej oraz teren wokół dworca. Uczestnicy poznali też niezwykłą historię dworca, który wybudowano specjalnie z okazji przyjazdu Cesarza Wilhelma II do majątku Feldmarszałka Helmutha von Moltke w Krzyżowej.

Kolejny etap prac zaplanowano na wrzesień, kiedy Krzyżową ma ponownie odwiedzić ta sama polsko-niemiecka grupa.


Organizator projektu: Kreisau-Initiative e.V.

Partnerzy projektu: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Gmina Świdnica, PKP, Sołtys Gminy Krzyżowa – Agnieszka Stochniel, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej

Projekt finansowany ze środków unijnego programu Erasmus+ i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).