newsletter
Pl
De 
Dominik Kretschmann na konferencji przedstawicieli Wspólnoty Krzyża z Coventry z Europy Środkowo - Wschodniej – Sibiu (Rumunia) – 12 – 17 lipca 2017 PDF Drukuj Email

W dniach 12 – 17 lipca Dominik Kretchmann, kierownik Miejsca Pamięci „Krzyżowa”, uczestniczy w konferencji przedstawicieli Wspólnoty Krzyża z Coventry z Europy Środkowo - Wschodniej (CCN- ang. Community of The Cross of Nails). Spotkanie odbywa się w Sibiu w Rumunii. W konferencji bierze udział 22 przedstawicieli różnych kościołów i organizacji, które są członkami wspólnoty.

Community of The Cross of Nails jest organizacją działającą na rzecz gojenia ran historii, wzajemnego pojednania oraz budowania kultury pokoju i celebrowania różnorodności we współczesnym świecie.

Przypominamy, że Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jest pierwszą w Polsce instytucją, która otrzymała Krzyż i stała się członkiem Światowej Wspólnoty Krzyża z Coventry. W listopadzie 2000 roku krzyż wręczył przedstawiciel brytyjskiej wspólnoty z Coventry pastor Joachim von Kölichen w obecności gości z krajów, przyjaciół i pracowników Fundacji.

Światowa Wspólnota Krzyża z Coventry liczy 160 partnerów. Są to kościoły oraz organizacje chrześcijańskie z 30 państw.