newsletter
Pl
De 
Centrum Energii Odnawialnych w Krzyżowej – mission possible PDF Drukuj Email

Ponad 30 ekspertów przyjęło zaproszenie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Instytutu Stosowanego Zarządzania Przepływem Materiałów (IfaS) do udziału w rozmowie eksperckiej pt. „Krzyżowa jako Centrum Energii Odnawialnych”.

Podstawą działania Centrum będzie wprowadzenie zmian w gospodarowaniu Domem Spotkań Młodzieży, w szczególności zmian w gospodarce grzewczej i w zaopatrywaniu w energię poprzez wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii (np. wykorzystanie kolektorów słonecznych), dodatkowych tzw. showcases i metod wspomagających efektywność energetyczną. - Na terenie ośrodka Fundacji „Krzyżowa” będzie zaprezentowane połączenie nowych technologii z wykorzystaniem lokalnych surowców – wyjaśnia Annemarie Franke, dyrektor Fundacji.
To właśnie wykorzystanie lokalnych surowców jest kluczową kwestią przyjętej strategii. Obieg surowców, tworzenie nowych miejsc pracy to regionalna wartość dodana projektu. - Centrum Energii Odnawialnych to ambitny plan. Jeśli gdzieś może się to udać, to tylko w Krzyżowej – zgodnie podkreślali uczestnicy spotkania.
Już w czerwcu zapraszamy na konferencję, podczas której zaprezentowane zostaną efekty dotychczasowych prac.

Organizator: Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Instytut Stosowanego Zarządzania Przepływem Materiałów (IfaS).
Wsparcie finansowe: Freya von Moltke Stiftung, Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Galeria zdjęć

Dossier: Centrum Zero Emisji w Krzyżowej  Download