newsletter
Pl
De 
Co to jest odwaga cywilna? Polsko-niemiecka podróż do miejsc pamięci. PDF Drukuj Email

30 uczniów z Olsztyna oraz Wallenhorst (Niemcy) spotkało się w Krzyżowej między 7 a 10 grudnia 2015 roku aby poszerzyć swoją wiedzę na temat historii Polski, Niemiec i II Wojny Światowej. Uczniowie spędzili 3 dni w Krzyżowej, a następnie udali się do Oświęcimia. Dni w Krzyżowej służyły wzajemnemu poznaniu się oraz integracji, a także przygotowaniu do wizyty w byłym obozie zagłady Auschwitz.

Pierwszego dnia spotkania, po długiej podróży do Krzyżowej odbył się wieczór powitalny. W czasie tego wieczoru miały miejsce pierwsze gry zapoznawcze oraz omówienie spraw organizacyjnych. We wtorek przedpołudniem odbyły się liczne animacje językowe. Uczniowie mogli nauczyć się podstawowych słów w obu językach, a nawet stworzyć mały słownik polsko-niemiecki. Jednym z punktów programu było również oprowadzanie historyczne w Krzyżowej, które odbyło się w języku polskim i niemieckim. Po przerwie obiadowej zaplanowany był warsztat z wykorzystaniem wystawy plenerowej „Odwaga i Pojednanie”. Młodzież została podzielona na małe polsko-niemieckie grupy robocze w których mieli znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące polsko-niemieckiej historii. Dzień zakończył się sportowym popołudniem oraz wieczornym śpiewem i tańcami w piwnicy klubowej w pałacu.

W środowe przedpołudnie uczniowie zajmowali się tematem odwagi cywilnej oraz akceptacji. Uczestnicy warsztatów otrzymali cytryny, które należało jak najdokładniej opisać, aby następnie móc je ponownie odnaleźć. Młodzież zaobserwowała dzięki temu ćwiczeniu, że nie wszystkie cytryny są tylko żółte i kwaśne. One różnią się między sobą, ale są przy tym równowartościowe, tak jak i ludzie. Następnie odbył się warsztat teatralny. Zadaniem młodzieży było przedstawienie za pomocą scenki czym jest odwaga cywilna. Po każdej ze scenek miała miejsce, krótka dyskusja. Ostatniego popołudnia, podczas warsztatów kreatywnych tematem przewodnim była zagłada i prześladowanie Sinti i Romów w czasie II Wojny Światowej. Prowadzącymi warsztaty były osoby z organizacji „Szkoła bez rasizmu. Szkoła z odwagą”. Uczestnicy malowali obrazy za pomocą węgla, zrobili stroik oraz nauczyli się pieśni „Hevenu Shalom Alechem“. Ten punkt programu był zaplanowany jako przygotowanie do wizyty w byłym obozie zagłady Auschwitz oraz otwarcia wystawy w ratuszu Wallenhorts.


Trzy dni w Krzyżowej to krótki czas, a program spotkania był bardzo intensywny, pomimo to uczniowie byli w dobrym humorze oraz zawsze chętni do dalszej nauki. Po wyjeździe z Krzyżowej grupa udała się w dalsza drogę do Oświęcimia. Tam zaplanowana jest dalsza intensywna praca. Uczniowie zwiedza były obóz zagłady oraz będą mieli seminarium poprowadzone przez przedstawicieli gminy żydowskiej.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich organizatorów.

Tekst: Richard Vöros

Tłumaczenie: Barthłomiej Gasiulewicz

GALERIA ZDJĘĆ


Organizatorzy: Alexanderschule Wallenhorst, Gymnazjum nr. 12 im. Sybiraków Olsztyn, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.

Współfinansownie: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)

Koordynatorka projektu: Sofie Koscholke - specjalistka ds. projektów edukacyjnych MDSM w Krzyżowej, Richard Vörös – praktykant MDSM w Krzyżowej.