newsletter
Pl
De 
Ludwik Mehlhorn PDF Drukuj Email

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w Berlinie w dniu 3. maja 2011, po ciężkiej walce z chorobą, w wieku 61 lat zmarł Ludwik Mehlhorn, współzałożyciel i współtowarzysz naszej Fundacji. Ludwik Mehlhorn był perkursorem porozumienia polsko-niemieckiego, wieloletnim członkiem Rady Fundacji i wielkim przyjacielem Krzyżowej.

W czerwcu 2010 roku w Krzyżowej wraz z rodziną i przyjaciółmi świętował swoje 60. urodziny (patrz zdjęcie). We wrześniu dowiedział się o swojej chorobie i rozpoczął leczenie. W styczniu br. odwiedził Krzyżową po raz ostatni.

Jego rodzinie i najbliższym składamy najgłębsze kondolencje.

Ludwik Mehlhorn (ur. 1950), matematyk, były współpracownik Akcji Znak Pokuty (Aktion Sühnezeichen) w Polsce, gdzie nawiązał bliskie kontakty z przedstawicielami Klubów Inteligencji Katolickiej z Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Działacz opozycji antykomunistycznej i ruchów obywatelskich w NRD, pozbawiony pracy informatyka w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Berlinie w 1985 r. z powodu działalności w ruchu demokratycznym, redaktor publikacji wschodnioniemieckiego drugiego obiegu. W 1989 r. współzałożyciel ruchu „Demokratie Jetzt”; od 1992 r. pracował w Akademii Ewangelickiej w Berlinie. Jest jednym z inicjatorów Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, współautor stałej wystawy w Krzyżowej "Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku", członek zarządu Stowarzyszenia Kreisau-Initiative Berlin e.V., laureat nagrody DIALOGU 2009 Towarzystwa Niemiecko-Polskiego.

Władysław Bartoszewski w przemówieniu do laureatów nagrody DIALOGU mówił o Ludwiku Mehlhornie i Wolfgangu Templinie:

„Laureaci Nagrody DIALOGU, jak już mówiłem, wnieśli wkład na rzecz autentycznego dialogu między Polakami i Niemcami, i to w czasach oficjalnego zakłamiania, kiedy pod płaszczykiem głośnych deklaracji o przyjaźni władza czyniła wszystko, aby umacniać antagonizmy. Przywódcy reżimu komunistycznego doskonale potrafili manipulować nacjonalistycznymi uprzedzeniami swoich narodów. W traumatycznych stosunkach polsko-niemieckich bardzo łatwo było zinstrumentalizować emocje. Wolfgang Templin i Ludwik Mehlhorn mimo to nawiązali kontakty z przeciwnikami reżimu w sąsiedniej Polsce, traktując je jako motywację do własnych działań. W tym kontekście uznanie dla ich działalności w postaci przyznania w jubileuszowym roku 2009 Nagrody DIALOGU jest gestem dawno należnym i zasłużonym.”

Europejskie Centrum Solidarności, w XXX-lecie powstania wielkiego ruchu społecznego "Solidarność", chcąc podziękować wszystkim obcokrajowcom, którzy wspomagali Polskę w jej trudnej walce o wolność i demokrację, postanowiło ustanowić specjalny Medal Wdzięczności. W 2010 roku medal ten przyznano Ludwikowi Mehlhornowi. Niestety do osobistego odebrania medalu z rąk polskiego ambasadora w Berlinie, Marka Prawdy, już nie doszło.

Więcej o Ludwiku Mehlhornie (w języku polskim i niemieckim):

www.havemann-gesellschaft.de

Krzysztof Ruchniewicz: "Trudny proces uczenia się..." Ludwig Mehlhorn (1950-2011)


Wspomnienie o Ludwiku Mehlhornie - Annemarie Franke:

Wspomnienie o Ludwiku Melhornie  Download