newsletter
Pl
De 
Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Warszawie - 20 lat „Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy” - istotne znaczenie Fundacji „Krzyżowa” dla stosunków polsko-niemieckich PDF Drukuj Email

Z okazji 20. rocznicy podpisania Polsko-Niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy z 1991 roku, Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec przyjęły w Warszawie 21 czerwca 2011 roku wspólną deklarację „Sąsiedzi i partnerzy”. 

W programie współpracy pomiędzy oboma krajami ujęto wiele wspólnych projektów, które będą pogłębiać polsko-niemiecką współpracę. W punkcie 5. „Społeczeństwo obywatelskie i sprawy społeczne” podkreślona i doceniona została praca Fundacji „Krzyżowa”: Istotne znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich odgrywa działalność Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. W sposób szczególny pragniemy angażować się na rzecz utrzymania i rozwoju Fundacji „Krzyżowa” i prowadzonego przez nią Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.

Z okazji rocznicy 20-lecia Traktatu niemiecki Bundestag uchwalił rezolucję na temat „Niemcy i Polska – odpowiedzialność płynąca z historii, przyszłość w Europie”. Dokument ten został wspólnie uchwalony przez niemieckie partie SPD, FDP, CDU/CSU i Bündnis 90/Die Grünen (Zieloni) i podkreśla znaczenie polsko-niemieckiego procesu pojednania oraz ścisłej współpracy obu krajów w Unii Europejskiej. W rezolucji można przeczytać: Nasza wspólna historia nakłada na Polskę i Niemcy szczególną odpowiedzialność angażowania się w europejskie porozumienie przez wspólne, partnerskie działania polityczne.
Wyszczególniona została Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego jako jedna z instytucji, mająca ważny wkład do dyskusji polskiej i niemieckiej młodzieży na temat historii. W dokumencie zaakcentowane zostały również konkretne działania polityczne, mające na celu rozwój stosunków polsko-niemieckich, m. in.: (…) szczególne wspieranie i pogłębianie współdziałań Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Francusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz poszerzenie zakresu działań i przedsięwzięć Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i zabezpieczenie perspektyw dalszego rozwoju Międzynarodowym Domom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej i Oświęcimiu.

Apel ten popieramy z całą stanowczością i jednocześnie wyrażamy radość, że nasza praca spotkała się z uznaniem na szczeblu międzynarodowym.


Wspólna Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec:

Wspólna deklaracja  Download

Program współpracy:

Program współpracy  Download

Tekst Rezolucji w języku niemieckim:

Die Resolution des Deutschen Bundestags  Download


Więcej informacji:

Point. Portal Polsko-Niemiecki

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Ministerstwo Spraw Zagranicznych