newsletter
Pl
De 
Seminaria Miejsc Pamięci. XVI Seminarium Miejsca Pamięci. PDF Drukuj Email

Seminarium Miejsca Pamięci jest cykliczną imprezą, odbywająca się raz w roku, która przeznaczona jest dla zawodowych i społecznych współpracowników miejsc pamięci lub muzeów z krajów Wschodniej i Zachodniej Europy oraz osób, które w swoich projektach, czy też pracy w szkołach i na wyższych uczelniach zajmują się historią dyktatur XX wieku w Europie, jak również innych form totalitarnej dyktatury oraz opozycji wobec niej. 

Ideą seminarium jest stworzenie forum dla wymiany doświadczeń na poziomie ogólnoeuropejskim przez przedstawicieli różnych instytucji, którzy w swojej pracy poświęcają się edukacji historycznej z jednej strony z zachowaniem pamięci z drugiej strony.

Temat 16. Seminarium Miejsc Pamięci, w terminie 21-24.04.2018:
„ Epoka przełomów. Wiara w postęp i represja w europejskich dyktaturach 20-go wieku.”
Szczegóły oraz formularz zgłoszenia na: http://bit.ly/2Gx0nf1

Temat 15. Seminarium Miejsc Pamięci, w terminie 29.03-01.04.2017:

„Separacja i powiązanie: historyczne doświadczenia graniczne w Europie”

Temat 14. Seminarium Miejsc Pamięci, w terminie 09-12.03.2016:
Pojednanie z przeszłością? Stosunek do oporu i kolaboracji w różnych narodowych narracjach i wspomnieniach"

Temat 13. Seminarium Miejsc Pamięci, w terminie 25-28.03.2015:
„Zaginione miejsca - Recepcja i Pamięć o miejscach przemocy reżimów totalitarnych“

Temat 12. Seminarium Miejsc Pamięci, w terminie 12-15.03.2014:
„Mitologizacja ruchów oporu? Przedstawienie i znaczenie działań opozycyjnych i oporu w muzeach i miejscach pamięci“

Temat 11. Seminarium Miejsc Pamięci, w terminie 20-23.03.2013:
„ Gdzie zaczyna się opowiadanie? - Fazy przejściowe i międzyczasy w narracji europejskiej historii XX wieku“

11 Seminarium Miejsc Pamięci w Krzyżowej zostało poświęcone kluczowym datom w europejskiej historii pierwszej połowy XX wieku i ich oddziaływaniu na poszczególne kraje Europy środkowo - wschodniej. Podczas seminarium postawiono następujące pytania: w jaki sposób w Miejscach Pamięci, na wystawach czy podczas uroczystości z okazji rocznic, ukazywane są poszczególne perspektywy zaangażowanych lub ościennych społeczności? Jak przedstawiał się rozwój polityki w poszczególnych krajach między tymi kluczowymi datami? Co różni sposoby ich postrzegania, a co je łączy?

Temat 10. Seminarium Miejsc Pamięci w terminie 21-24.03.2012:
„Narratywy historyczne w Europie w XX wieku“

W ramach 10. seminarium podjęty został m. in. temat narracji historii narodowej XX wieku w Republice Czeskiej 20 lat po przełomie (Ondřej Matějka, dyrektor stowarzyszenia Antikomplex z Pragi) oraz temat "zimnej wojny" w Europie Północnej (dr Thomas Wegener Friies, Centre for Cold War Studies Uniwersytetu Południowej Danii). Prof. dr Jörg Baberowski z Katedry Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Humboldta w Berlinie naświetlił temat sowieckiej pamięci o stalinizmie. Podczas seminarium miały miejsce rozmowy i wspomnienia o Przyjacielu i Koledze, Ludwigu Mehlhornie, w ramach których zaprezentowana została książka „Żyć w prawdzie. Ludwig Mehlhorn“, wydana przez Stephana Bickhardta.

Temat 9.Seminarium Miejsc Pamięci w terminie 30.03.-02.04.2011:
Centra emigracji politycznej na Zachodzie w okresie Zimnej Wojny”

Podział kontynentu na blok wschodni i zachodni – demokratyczne i niedemokratyczne systemy polityczne nie był „naturalnym“ wynikiem II wojny światowej. Świadczą o tym plany ładu powojennego, które różne grupy oporu w Europie tworzyły na czas po wyczekiwanym zwycięstwie nad Trzecią Rzeszą.
Podczas seminarium uczestnicy podjęli temat idei i planów jednoczenia Europy, które powstawały w aktywnych politycznie centrach emigracji na Zachodzie i w środowiskach opozycji demokratycznej w krajach komunistycznych.


Seminarium jest zorganizowane przez Fundację „Krzyżową” dla Porozumienia Europejskiego, Akademię Ewangelicką w Berlinie, Federalną Fundację ds Badania Dyktatury SED, Europejską Sieć Pamięć i Solidarność oraz Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi oraz ze stowarzyszeniem Kreisau-Initiative e.V. z Berlina.