newsletter
Pl
De 
Stowarzyszenie młodych ludzi ze Świdnicy PDF Drukuj Email

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego aktywnie wspiera m. in. projekty regionalne, które powstają z inicjatywy młodych osób ze Świdnicy i okolic. Nowo powstałe stowarzyszenie w Świdnicy to sześcioosobowa grupa młodych ludzi, która działa na rzecz rozwoju dzieci z trudnych środowisk społecznych. Inicjatorem i realizatorem pomysłu jest Łukasz Podgórski ze Świdnicy.

Stowarzyszenie ma na celu tworzyć i realizować dla dzieci w wieku szkolnym bogatą ofertę społeczną i kulturalną, w tym: kluby filmowe, fotograficzne, zajęcia z ruchu ekspresyjnego, projekty artystyczne czy teatralne.
Od października 2010 w Krzyżowej na terenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży realizowany jest pierwszy projekt pod tytułem „W poszukiwaniu lepszego świata- edukacja teatralna dla dzieci z powiatu świdnickiego” skierowany do dzieci z trudnych środowisk społecznych. Pierwsze spotkanie stowarzyszenia z grupą dzieci ze świdnickiej świetlicy oraz z dziećmi z Fundacji Serca odbyło się już 2-go października w Krzyżowej. Spotkanie to miało charakter integracyjny. Podczas kolejnych spotkań dzieci będą pracować m. in. nad ruchem i scenariuszem teatralnym.

Kulminacyjnym punktem pierwszej fazy warsztatów był występ teatralny dla dzieci świdnickich szkół podstawowych klas 2-4 w teatrze w Świdnicy, który odbył się w 13.12.2010.

Projekt wspierany jest przez Fundacje Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Kreisau-Initiative Berlin e.V.