newsletter
Pl
De 
Zapytanie ofertowe nr 01/05/2017/KRKiK - na świadczenie usług obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje dla uczniów Technikum nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w ramach Zespołu Szkół Nr 7 im PDF Drukuj Email

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza do złożenia oferty na: usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów podnoszących kwalifikacje i  kompetencje dla uczniów Technikum Nr 4 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w ramach Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu.


Zapytanie ofertowe nr 01/05/2017/KRKiK prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn.: „Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW.

Protokół z postępowania  Download
Zapytanie ofertowe  Download
Załącznik nr 2: Oświadczenie  Download
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań  Download