newsletter
Pl
De 
Zapytanie ofertowe nr 01/06/2017/KRKiK - postępowanie na organizację kursu prawa jazdy kat. "B". PDF Drukuj Email

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego prowadzi postępowanie na organizację kursu prawa jazdy kat. "B" dla 12 uczniów Technikum Nr 5 w ramach Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzych realizowanego w ramach projektu pn. "Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy". Szczegółowe informacje pod nr tel. 604-590-742.
Protokół z postępowania  Download
Zapytanie ofertowe  Download
Załącznik nr 1: Wzór formularz oferty  Download
Załacznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  Download
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych  Download
Załącznik nr 4: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  Download