newsletter
Pl
De 
MAM WYBÓR: UCZESTNICZĘ! PDF Drukuj Email

MAM WYBÓR: UCZESTNICZĘ! Pod tym hasłem od stycznia do kwietnia 2014 odbędą się warsztaty dla tzw. "młodych wyborców", którzy w 2014 roku będą mieli prawo oddać swój pierwszy głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Warsztaty organizowane są przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo Regionalne.

Rozwijanie świadomości obywatelstwa europejskiego, poszerzenie wiedzy i świadomości na temat praw obywatela Polski i Europy, i co najważniejsze, zwiększenie motywacji młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym to główne cele warsztatów, do udziału w których zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska.

Nie od dziś wiadomo, że najlepszą formą nauki jest nauka przez doświadczenie. W tym celu dwudniowy program projektu podzielony został na 3 warsztaty tematyczne, które zostaną zrealizowane zgodnie z metodyką edukacji nieformalnej. Aktywna forma pracy ułatwi młodzieży poznanie swoich mocnych stron, jako świadomie podejmującego decyzje obywatela.

Termin:
Warsztaty realizowane będą od stycznia do kwietnia 2014 roku.
Terminy I cyklu warsztatów:
  • 11-12.02.2014
  • 13-14.02.2014
  • 10-11.03.2014
  • 17-18.03.2014
  • 19-20.03.2014
  • 20-21.03.2014

Grupa docelowa:
Młodzież klas starszych ze szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska tzw. "młodzi wyborcy".

Koszty:
Projekt w całości finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej i obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd oraz udział w warsztatach.

Organizator:

Komisja Europejska – Przedstawicielstwo Regionalne
ul. Widok 10, 50-052 Wrocław

Miejsce:
Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze

Do pobrania:
Program/opis zajęć  Download

Formularz rezerwacji  Download

Pisemna zgoda rodziców  Download


Kontakt:
Adelajda Lebioda
ada@lkrzyzowa.org.pl
Tel. +48 74 8500 310