Zapytania ofertowe

28.11.2018 r.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego informuje o wyborze Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego nr 1/11/2018/KJW_Ś

Dokonano wyboru Wykonawców dla Części 1, Części 2 i 3 Zamówienia:

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza do złożenia oferty na: dostawę i montaż sprzętu technologii informacyjno-komunikacyjnej do szkolnych pracowni nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku.

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza do złożenia oferty na: usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu pn. „Profesjonalna obsługa baru” dla 15 uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy.

13.11.2018r . Unieważnienie zapytania ofertowego 1/10/2018/KJW_Ś.

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego unieważnia Zapytanie Ofertowe nr 1/10/2018/KJW_Ś, ponieważ wartość przedstawionych ofert, przewyższa wartość dostępnych środków Zamawiającego na realizację przedmiotowych zajęć.

Protokół zapytanie ofertowe 1_10_2018_KJW_Ś.pdf

12.10.2018

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza do złożenia oferty na:  usługę obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych wraz ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym dla uczestników/czek projektu „Każdy jest ważny – program rozwojowy świdnickich szkół”.


Zapytanie ofertowe prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn.: „Każdy jest ważny- program rozwojowy świdnickich szkół” o numerze RPDS.10.02.04-02-0010/17, zwanego dalej Projektem.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej, Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadpodstawowej – ZIT AW.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok