Aktualności

„HER-Story" to projekt skierowany do licealistów z Polski, Chorwacji i Niemiec, podczas którego młodzi ludzie rzucają światło na temat roli kobiet w powojennej historiografii. Przykład kobiet w ruchach oporu przeciwko narodowemu socjalizmowi podczas II wojny światowej stanowi dobry punkt wyjścia dla takich badań. Uczestnicy poznają biografie, listy i wspomnienia członków ruchu oporu, dzięki czemu dowiadują się więcej o nieludzkim reżimie nazistowskim. 

Wywiady z kobietami, które należały do ugrupowań opozycyjnych w czasie II wojny światowej lub krewnymi tych kobiet, a także z kobietami, które obecnie aktywnie działają w ruchach oporu, pomagają pogłębić wiedzę o ich życiu. Ponadto zadaniem uczestników jest krytyczne spojrzenie na rolę kobiet w ich historiografiach narodowych, a także jak i w jakich sytuacjach kobiety doświadczają obecnie dyskryminacji.W ramach projektu odbywają się warsztaty filmowe oraz metod, technik i narzędzi prowadzenia wywiadów, które mają pomóc uczestnikom w tworzeniu własnych krótkich filmów.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza ma właśnie miejsce w Krzyżowej, a drugi etap projektu odbędzie się w Trzebnic, w terminie 07.-13.09.2019 roku. 

Za nami kolejne spotkanie młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Jedlni Letnisko, z uczniami Marion-Dönhoff-Gymnasium z Mölln. Dni spędzone w Krzyżowej były doskonałą okazją by zapoznać się z historią tego wyjątkowego miejsca, lepiej poznać rówieśników z innego kraju i podyskutować na tematy związane z etyką mediów cyfrowych i odwaga w Internecie.

W dniach 25-27 kwietnia odbyły się w Krzyżowej kolejne warsztaty, w ramach drugiego modułu projektu „Nasz wspólny świat - edukacja globalna dzieci”. Ponownie uczestnikami zajęć były nauczyciele/lki edukacji wczesnoszkolnej z placówek funkcjonujących na terenie Miasta Świdnica oraz studenci/tki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Celem III bloku szkoleniowego o nazwie „Metody edukacji globalnej” było:

  • dostarczenie osobom uczestniczącym narzędzi (metod, scenariuszy zajęć) do realizowania działań edukacyjnych z zakresu edukacji globalnej
  • pokazanie praktyk edukacji globalnej, doświadczanie gier i zabaw oraz ich krytyczna analiza (szanse, zagrożenia, możliwe modyfikacje)
  • zainspirowanie do wypracowania własnych metod do stosowania w pracy z dziećmi – stworzenie zespołów roboczych
  • pogłębiona refleksja nad doborem metod i wytycznymi Kodeksu w tworzeniu scenariuszy

W ramach szkolenia uczestniczki/cy przygotowali się do stworzenia i przećwiczenia z dziećmi własnej metody w wybranym bloku tematycznym edukacji globalnej. Zostały równiez uszczegółowione ramy przygotowań autorskich scenariuszy oraz realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej w przedszkolach.

Edukacja globalna jako globalny wymiar edukacji obywatelskiej – praca nad jakością edukacji globalnej w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Zapraszamy na zaawansowane warsztaty z edukacji globalnej otwarte dla nauczycieli/ek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy uczestniczyli/ły już w podstawowych szkoleniach z tego zakresu, wdrażają edukację globalną w swojej pracy i zależy im na pogłębieniu swojej praktyki edukacyjnej oraz zwiększeniu jej jakości.

Kiedy? 23-25 maja 2019

Gdzie? Krzyżowa (z możliwością noclegu)

Dla kogo? 16 nauczycielek i nauczycieli

MDSM

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok