Aktywizacja osób starszych i wykluczonych

Partnerami projektu są: Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, firma heapmail Internet Solutions

Projekt skierowany jest do: pracowników instytucji rynku pracy (publicznych i niepublicznych), instytucji szkoleniowych, osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym (z grupą NEET).

Partnerami projektu są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, Fundacja Rodzina po Rozwodzie w Nowej Rudzie, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu

Projekt skierowany jest do: osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!