Drukuj

Od 01 września 2018 r. przez najbliższy rok gościmy w Krzyżowej sześciu wolontariuszy. Pracę Fundacji wspierać będą: Henriette Lipok, Mirko Brammen, Frederike Ott z Niemiec, Tetiana Buchok z Ukrainy, Caterina Ramon z Hiszpanii oraz Gonçalo Tavares z Portugalii.


Wolontariat realizowany jest w ramach projektu „Participation for better Europe” we współpracy z organizacjami: Verein zur Förderung der Friedensarbeit von PAX CHRISTI im Bistum Aachen, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. (ASF), Lleure Actiu, Centro Social de Palmela oraz Akzija spokuty sarady myru. Działania w ramach „Participation for better Europe" trwają od 01.09.2018 do 31.08.2019 r.

Projekt finansowany jest z programu Erasmus+.