Partnerami projektu są: Gmina Pieszyce, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Lubawka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Dzierżoniowie, Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom, Stowarzyszenie e-Żaczek

Projekt skierowany jest do: uczniowie szkół podstawowych placówek publicznych i niepublicznych w powiecie dzierżoniowskim, kamiennogórskim i kłodzkim oraz nauczyciele kształcenia ogólnego

Projekt "Równe szanse - wsparcie w zakresie wyrównywania dysproporcji edukacyjnych i rozwijania uzdolnień" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Termin realizacji: od 3.09.2018 do 31.07.2020

Zadania realizowane w projekcie to:

  • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
  • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
  • Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – warsztaty szkoleniowe i coaching, w tym Kalejdoskop Kariery i Digital Pathways
  • Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
  • Realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia
  • Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów
  • Realizacja alternatywnych form nauczania, w tym wyjazd do Explorapark w Wałbrzychu, Humanitarium we Wrocławiu oraz zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej i cyfrowe w ramach Digital Pathways, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Krasiejowa
  • Studia podyplomowe dla nauczycieli
  • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów m.in. logopedia, specyficzne trudności w nauce, kompetencje emocjonalno - społeczne

Möchten Sie auf dem Laufenden bleiben?

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erfahren Sie so als erste(r) von den bevorstehenden Veranstaltungen!

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).

Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.