Rok 2019 będzie dla nas, w Krzyżowej, wyjątkowym czasem. Czasem, gdy wrócimy do naszych, fundacyjnych początków, ważnych wydarzeń, a przede wszystkim do ludzi, którzy odkryli Krzyżową i zamarzyli, aby utworzyć tu miejsce międzynarodowych spotkań. Chcemy zaprosić Państwa do towarzyszenia nam w tej podróży w czasie. Ale chcemy również zachęcić Państwa do wspólnej refleksji: co zmieniło się przez te 30 lat? W jakim stopniu wykorzystaliśmy daną nam szansę? Z jakimi wyzwaniami mierzymy się dzisiaj?

Jak to się zaczęło? – Konferencja „Chrześcijanin w społeczeństwie”

W dniach 2-4  czerwca 1989 roku zorganizowano we Wrocławiu seminarium dla ponad stu osób na nie budzący podejrzeń temat „Chrześcijanin w społeczeństwie”. Spotkaniu temu z dezaprobatą przyglądały się tajne służby. W rzeczywistości jednak uczestnicy seminarium dyskutowali nad wspólnym projektem. Rezultatem obrad był wysłany 4 czerwca 1989 roku list do ministerstwa spraw zagranicznych PRL. W liście tym proszono o zainteresowanie się ideą utworzenia w Krzyżowej międzynarodowego domu spotkań dla młodego pokolenia Europy i pomysłem stworzenia w tym miejscu muzeum europejskiego ruchu oporu przeciwko hitleryzmowi. Poinformowano o tym także niemiecki Urząd Kanclerski.

W dniach 10-12 czerwca 2019 r. odwołamy się do tego wydarzenia, które było ideowym początkiem Fundacji. W Krzyżowej odbędzie się konferencja, podczas której chcemy zaprosić do dyskusji na temat tego, w jaki sposób Fundacja "Krzyżowa"- ale również inne istniejące przestrzenie dialogu i spotkań - mogą być dzisiaj wykorzystane do skutecznego radzenia sobie z konfliktami wewnątrzspołecznymi i międzynarodowymi. Zagadnienia, które staną się osią naszych rozważań i dyskusji to: demokracja, prawa człowieka, opór, wartości.

Symboliczny znak pokoju. Premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmut Kohl w Krzyżowej

„Módlmy się za naród polski i naród niemiecki: Daj nam, Panie siłę do wyjścia z cienia przeszłości i pozwól znaleźć wzajemne zrozumienie. Spraw, aby zarysowały się nowe horyzonty nadziei, przez polsko – niemiecką wymianę młodzieży” – to jedne z wielu ważnych słów, które padły 12 listopada 1989 r. na dziedzińcu dawnego majątku rodziny von Moltke w Krzyżowej. W trakcie nabożeństwa, będącego jednym z punktów programu wizyty niemieckiego szefa rządu w Polsce, premier Tadeusz Mazowiecki oraz Helmut Kohl przekazując sobie znak pokoju - objęli się na znak pojednania. Ten gest, wykonany w wyjątkowych okolicznościach, nabrał bardzo wyrazistego znaczenia i został zapamiętany jako milowy krok w budowaniu przyjaznych stosunków między niegdyś zwaśnionymi krajami.

12 listopada 2019 r., o godz. 12.00, zapraszamy Państwa do udziału w nabożeństwie, które będzie przypominało o Mszy Pojednania sprzed 30 lat. Mamy nadzieję, że na dziedzińcu Krzyżowej będą towarzyszyć nam świadkowie tego czasu, przedstawiciele władz różnego szczebla, przyjaciele Fundacji, partnerzy, współpracownicy oraz wszyscy, dla których idea pokojowego współistnienia Polski i Niemiec, ale również całej Europy, jest bliska.

Tego samego dnia w Krzyżowej odbędzie się również międzynarodowa konferencja samorządowa. Samorządowcy z Polski i Niemiec, przedstawiciele miast partnerskich podsumują lata współpracy i wspólnych inicjatyw.

 

1 września, gdy runął świat

Czerwiec i listopad 1989 to daty ważne dla Krzyżowej, ale w 2019 r. będziemy również pamiętać o wydarzeniu, które zmieniło losy milionów ludzi – o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września chcemy Państwa zaprosić na szczególny koncert, który odbędzie się w ramach V edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Krzyżowa-Music. To wyjątkowe wydarzenie pokazujące współpracę pomiędzy artystami różnych narodowości nabierze w tym dniu szczególnego znaczenia. Zapraszamy Państwa do bycia częścią tego muzycznego dzieła.

 

Rok refleksji i pamięci

W 2019 roku przypadają również okrągłe rocznice innych wydarzeń, które pokazują drogę Polski, Niemiec i Europy do obecnej sytuacji – pokoju i współpracy:

  • 30. rocznica wyborów czerwcowych w Polsce,
  • 30. rocznica upadku Muru Berlińskiego,
  • 30. wybuchu aksamitnej rewolucji w Pradze,
  • 20. rocznica przyjęcia Polski, Czech i Węgier do NATO,
  • 15. rocznica przyjęcia Polski i dziewięciu innych państw do Unii Europejskiej.

Chcemy o tych wszystkich wydarzeniach i rocznicach pamiętać, aby zrozumieć, jak wiele odwagi, pracy i wysiłku kosztowała nasza wolność i pokój w Europie. Będziemy o tym rozmawiać z nauczycielami na specjalnie organizowanych warsztatach i seminariach, z organizacjami pozarządowymi podczas konferencji, z naszymi gośćmi, partnerami i współpracownikami – podczas organizowanych spotkań i dyskusji. I chociaż ta refleksja jest bardzo widoczna i mocno akcentowana w tym roku, to w Krzyżowej nie opuszcza nas nigdy. Od 30 lat dbamy o to by szacunek i dialog budowały porozumienie. Pamiętajmy, że lepsza przyszłość zależy również od nas.

dr Robert Żurek
Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.