We wtorek 11 maja 2021 r. odbyła się konferencja on-line podsumowująca projekt pt. „Mentoring cyfrowy - nowy wymiar nauczania” i upowszechniająca wypracowane podczas projektu rozwiązania. Konferencja zorganizowana została przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego i instytucję partnerską H2 Learning z Irlandii.

Spotkanie otworzyła Iwona Machoń-Pluszczewska, koordynująca realizację projektu, przedstawiając źródła dofinasowania oraz główne założenia projektu i jego zespół: Tamarę Chorąży i Jolantę Kolinko z Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Marię Folk i Karolinę Wójcik z H2 Learning.

Spotkanie uświetnił swoją obecnością i wykładem dr Michael Hallissy, który jest współzałożycielem H2 Learning, ma ponad 25 lat doświadczenia w pracy w dziedzinie edukacji cyfrowej i jest krajowym doradcą ds. TIK. Obecnie pracuje z nauczycielami na wszystkich poziomach edukacji nad projektowaniem i wdrażaniem nauczania online i blended learning, między innymi w programie TeachNimble, który opracował wspólnie z kolegami. Dr Michael Hallisy przyczynił się do rozwoju trzech strategii cyfrowych dla szkół w Irlandzkim Departamencie Edukacji, a ostatnio współpracował z Komisją Europejską w ramach ET2020 Digital Education: Uczenie się, Nauczanie i Ocenianie (DELTA) oraz Grupą Roboczą ET2020 Szkoły nad tematem Blended Learning (więcej informacji

Następnie mentorzy cyfrowi z Polski i Irlandii wymienili się doświadczeniami z wdrażania mentoringu cyfrowego w swoich szkołach. Zagadnienie związane w wdrażaniem mentoringu cyfrowego w Polsce przedstawiła Aleksandra Królak-Wąsowicz - mentorka cyfrowa w II LO im. Stefana Banacha w Świdnicy. Narzędzia cyfrowe wspomagające pracę mentorów cyfrowych w formie warsztatów przedstawiły mentorki cyfrowe Carrie Archer, koordynator Rozwoju Zawodowego w Zarządzie Edukacji i Szkoleń Miasta Dublin i Suzanne Yarker, mentorka TELMS od 2018 roku.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób.

Wszystkim uczestnikom konferencji bardzo dziękujemy za obecność i aktywny udział w warsztatach.

11052021--3
11052021
11052021---8
11052021---10

Mentoring cyfrowy – nowy wymiar nauczania” realizowany jest w ramach projektu Grupy Profesja Sp. z o.o. pt.: „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinasowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014- 2020”,  realizowanego w ramach PO WER – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Biuro Innowacji i Rozwoju

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.