Wydawnictwa online

Habent sua fata libelli – książki mają swoje losy. Książki, jako przedmioty materialne, opowiadają historię swoich właścicieli. Powiedzenie to należałoby rozszerzyć i uznać, że swój los mają także publikacje elektroniczne – szczególnie takie, które nie od razu zostały udostępnione, ale odleżały swoje na dysku twardym redaktora.

W ubiegłym roku, kiedy przygotowywaliśmy się do organizacji debaty zatytułowanej „Świat (bez) granic”, zaprosiliśmy jej moderatorów, prof. Wojciecha Szczerbę i jego córkę, Antoninę, do przygotowania esejów, mających stanowić formę wprowadzenia do tematów, które chcieliśmy podjąć podczas debaty.

Debatę mogli Państwo śledzić na żywo, a jej zapis dostępny jest m.in. na Youtube: https://youtu.be/ESbMWcg0FSg

Finalnie jednak same eseje, które otrzymali wcześniej uczestnicy debaty, nigdy nie trafiły do obiegu. Dziś naprawiamy ten błąd i udostępniamy je na naszej stronie: [LINK]

(Nie)przystające. Pamięć i edukacja o II wojnie światowej w Polsce i Niemczech. Rekonesans, pod red. Tomasza Skoniecznego, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 2022.


„(Nie)przystające. Pamięć i edukacja o II wojnie światowej w Polsce i Niemczech. Rekonesans”, to najnowsza publikacja przygotowane przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. W jej skład wchodzą teksty napisane przez historyczki i historyków, specjalistki i specjalistów od edukacji z Polski i Niemiec, których zaprosiliśmy, aby przedstawili, w jaki sposób II wojna światowa obecna jest dziś w tych obszarach życia publicznego, które mają największe znaczenie dla kształtowania się zbiorowego wyobrażenia o przeszłości (a przez to w jakimś stopniu o teraźniejszości).


Dzięki przedstawionym przez nich ekspertyzom, których wstępne ustalenia prezentujemy w niniejszej publikacji, będziemy mogli przygotować narzędzia edukacyjne i popularyzatorskie o II wojnie światowej pomocne, aby w Krzyżowej skuteczniej opowiadać tę historię. Historię skomplikowaną i wymagającą, której forma przekazu powinna być dostosowana do różnych wrażliwości i przyzwyczajeń odbiorców – ale o treści, która nie fałszuje prawdy historycznej i nie unika trudnych tematów.

Na początku roku zamieściliśmy anglojęzyczną publikację zawierającą eseje historyczne mające przybliżyć historię „zrabowanych dzieci” z Europy Środkowej i Wschodniej. Przedstawiała ona politykę władz nazistowskich, proces pozyskiwania i germanizowania dzieci oraz, poprzez pokazanie losów poszczególnych osób, jak silne piętno odcisnęły na nich te wydarzenia. 

W skład publikacji weszły teksty przygotowane przez autorki i autorów pochodzących z Polski, Niemiec, Czech i Ukrainy [link]

Zamieszczamy wszystkie teksty z tej publikacji w językach narodowych ich autorek i autorów:

Religie monoteistyczne i ich potencjał integracyjny dla współczesnego społeczeństwa. Perspektywy – wyzwania – propozycje rozwiązań, pod red. dr. hab. Urszuli Pękali, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 2022

Fragment Przedmowy

"Jaką rolę odgrywają w naszym społeczeństwie trzy religie monoteistyczne, zwane też religiami abrahamowymi – judaizm, chrześcijaństwo i islam? Co mogą zrobić razem, aby wspierać integrację, solidarność i kulturę dialogu również poza bezpośrednim środowiskiem religijnym? Autorki i Autorzy niniejszego tomu podejmują te pytania z perspektywy swoich tradycji religijnych. 

Postawione wyżej pytania pilnie wymagają odpowiedzi w obecnym kontekście społeczno-politycznym, który należy tu pokrótce zarysować. Społeczeństwa w Europie doświadczają dziś napięć i podziałów na różnych poziomach – od coraz silniejszego braku bezpieczeństwa społecznego, poprzez konflikty wartości, aż po kryzysy tożsamości. Przejawami tych napięć są między innymi tendencje nacjonalistyczne na wschodzie i na zachodzie, wzrost przemocy ze strony prawicowych i lewicowych radykałów, ksenofobia, antysemityzm oraz sukces ruchów populistycznych przy jednoczesnym zaniku politycznej i społecznej kultury debaty. Te procesy dotykają również trzech religii monoteistycznych; każda z nich zmaga się z nimi na swój sposób, przy czym żadna nie jest w tym zmaganiu monolitem. Dla swoich wyznawców religie spełniają kluczową funkcję budującą tożsamość i integrującą, ale jednocześnie same borykają się z wewnętrznymi napięciami. We wszystkich trzech religiach można zaobserwować zarówno wysiłki zmierzające do nawiązania dialogu ze współczesnym społeczeństwem i współkształtowania go w ramach własnej tradycji, jak i tendencje do izolowania się od zmian społecznych w przekonaniu, że jest to jedyny sposób na zachowanie własnej tożsamości.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.