Wydawnictwa online

Poradnik metody zastosowania narzędzia TIK-TAK powstał w ramach projektu TIK-TAK! realizowanego przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w partnerstwie z H2 Learning Ltd.

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów:

1) Rozdział pierwszy przedstawia założenia realizacji projektu, uzasadnia wybór irlandzkiego narzędzia Digital Learning Framework do adaptacji na grunt polski, przedstawia opis narzędzia, w tym przegląd 4 domen narzędzia oraz korzyści wprowadzenia narzędzia w irlandzkich szkołach, a także opisuje praktyki zastosowania narzędzia w Irlandii i jego długofalowe rezultaty.

2) Rozdział drugi opisuje warunki w polskich szkołach.

"Przepis na lepszy świat, czyli edukujemy rówieśników o żywności. Materiały edukacyjne dla młodzieży w wieku 14-16 lat" autorstwa Anny Dańkowskiej z Akademii Europejskiej Fundacji "Krzyżowa" oraz Magdaleny Klarenbach z Fundacji Otwarty Plan to publikacja kierowana do młodych ludzi, którzy chcieliby wcielić się w rolę edukatorów dla swoich rówieśników i wspólnie zgłębiać z nimi temat zrównoważonej żywności. Porusza ona tematy zasobów potrzebnych do produkcji żywności, pochodzenia jedzenia, marnotrawstwa żywności i sposobów na ograniczenie go, jak np. kuchnia "zero waste", rolnictwa ekologicznego oraz zaangażowania młodych ludzi w działania kampanijne.

Publikacja składa się z trzech części: wprowadzenia merytorycznego, wskazówek metodycznych do prowadzenia warsztatów oraz scenariuszy zajęć wraz z kartami pracy - jednym słowem można w niej znaleźć wszystko, co potrzebne jest młodym ludziom do przygotowania oraz przeprowadzenia warsztatów o zrównoważonej żywności z rówieśnikami.

Publikacja jest próbą namysłu nad historycznym doświadczeniem zbliżenia polsko-niemieckiego oraz nauką, która dla nas, współczesnych, z niego płynie. Powstała ona w ramach projektu pt. „Dziedzictwo pojednania polsko-niemieckiego a budowanie Europy wartości”, który Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zrealizowała we współpracy i dzięki wsparciu Fundacji Konrada Adenauera w Polsce oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. Do udziału w projekcie zaproszono kilkunastu ekspertów z Polski i Niemiec, a także Czech oraz Francji, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, doświadczenia oraz opcje światopoglądowe, którzy od lat nie tylko zawodowo zajmują się problematyką pojednania w relacjach międzynarodowych, ale też żywo angażują się w dialog polsko-niemiecki.

Przypadająca w 2019 roku 30. rocznica Mszy Pojednania, która była wydarzeniem bezprecedensowym w powojennych relacjach polsko-niemieckich, jest ważnym impulsem do rozważań, do jakich wniosków prowadzi nas to historyczne (w podwójnym tego słowa znaczeniu) doświadczenie.

Publikacja przygotowana przez uczestników projektu „Tradycja łączy pokolenia”, realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

Seniorzy biorący udział w warsztatach dziennikarsko - komputerowych spisali swoje wspomnienia. Z pokładów pamięci wydobywali przeżycia z  czasów swojego dzieciństwa, młodości, dojrzałości. Refleksji poddali także swoje korzenie.

Wydane wspomnienia są głosem pokoleń urodzonych jeszcze w czasach wojny, czasach tuż powojennych i czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.