Wydawnictwa online

(Nie)obecny. Eseje o dialogu, pod red. Tomasza Skoniecznego, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Wrocław 2020

„(Nie)obecny. Eseje o dialogu” to najnowsza publikacja, która została wydana przez Fundację „Krzyżowa” oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Jest ona nie tylko próbą pokazania kondycji dialogu we współczesnym świecie oraz przedstawienia doświadczeń oraz trudności, które można napotkać zawodowo zajmując się pracą na rzecz edukacji obywatelskiej, ale także – mamy taką nadzieję – inspiracją do przeciwstawienia się kulturze polaryzacji i sporu.

Fragment Wstępu:

(…) Wydarzenia zachodzące w Polsce, Niemczech, jak i w wielu innych krajach europejskich, których świadkami jesteśmy w ostatnich latach, wyraźnie wskazują, że coraz mniej skłonni jesteśmy przejawiać podobną postawę. Znacznie częściej zaobserwować można wzrost tendencji skrajnych, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne poglądy.

PIERWSZY KROK. Scenariusze warsztatów o dialogu, pod red. Tomasza Skoniecznego, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 2020

W Krzyżowej inicjujemy i włączamy się w refleksję nad znaczeniem dialogu we współczesnym świe­cie, ale także nad praktycznym wymiarem tego procesu, który zaczynać powinien się przede wszyst­kim od postawienia pytania, co każda i każdy z nas może zrobić w swoim najbliższym otoczeniu. I doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że najtrudniejszy jest pierwszy krok. Dlatego też zaprosi­liśmy do współpracy trenerki i nauczycielki, mające bogate i różnorodne doświadczenie zawodowe, aby przygotowały scenariusze warsztatów, przeznaczonych dla nauczycielek i nauczycieli oraz osób pracujących z młodzieżą szkolną w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Wierzymy, że staną się one swego rodzaju podstawą i zachętą do dalszych, samodzielnych poszukiwań.

Dziś w Fundacji nie tylko praca online przeważa nad pracą w żywym kontakcie z osobami uczestniczącymi w projektach edukacyjnych, ale też nasze publikacje coraz częściej pojawiają się w formie cyfrowej, a nie w formie książki pachnącej drukiem. Obecnie prezentowana publikacja jest wynikiem dwudniowego BarCampu online zorganizowanego w czerwcu 2020 roku wspólnie z Kreisau Initiative e.V. i Freya von Moltke Stiftung, do udziału w którym zaprosiliśmy specjalistów pracy z młodzieżą z Niemiec, Polski i Ukrainy.

Tematem BarCampu była refleksja nad aktualną sytuacją edukacji historyczno-obywatelskiej w naszych trzech krajach. Istotną rolę odegrały tu innowacyjne metody, które w obecnej sytuacji rozwijamy, aby podtrzymywać istnienie edukacji pozaformalnej, szczególności historycznej i obywatelskiej. Publikacja podsumowuje nasze doświadczenia związane z wdrożeniem BarCampu w formie online. Edukatorzy i edukatorki pracujący z młodzieżą znajdą tu też konkretne sugestie dotyczące wydarzeń edukacyjnych online. Cały rozdział poświęcony jest pomysłom na przeniesienie popularnych gier integracyjnych i energizerów do przestrzeni wirtualnych spotkań. Publikacja jest już dostępna w języku angielskim na naszej stronie internetowej i może być pobrana za darmo.

Poradnik metody zastosowania narzędzia TIK-TAK powstał w ramach projektu TIK-TAK! realizowanego przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego w partnerstwie z H2 Learning Ltd.

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów:

1) Rozdział pierwszy przedstawia założenia realizacji projektu, uzasadnia wybór irlandzkiego narzędzia Digital Learning Framework do adaptacji na grunt polski, przedstawia opis narzędzia, w tym przegląd 4 domen narzędzia oraz korzyści wprowadzenia narzędzia w irlandzkich szkołach, a także opisuje praktyki zastosowania narzędzia w Irlandii i jego długofalowe rezultaty.

2) Rozdział drugi opisuje warunki w polskich szkołach.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.