[Версия на русском языке после польского текста ]

[Nabór uczestników z Białorusi jest już zakończony]

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego zaprasza nauczycieli/ki, wychowawców oraz dyrektorów/ki szkół z Polski i Niemiec i z Białorusi, zainteresowanych realizacją trójstronnych wymian szkolnych/pozaszkolnych na seminarium kontaktowe. Seminarium odbędzie się w dniach od 6 do 10 października 2019 w kompleksie pałacowo-konferencyjnym w Krzyżowej. 

Seminarium jest organizowane by rozwinąć współpracę partnerską między szkołami z Polski i Niemiec, oraz placówkami edukacyjnymi z Białorusi. Projekt wpisuje się w działalność mającą na celu zwiększenie zaangażowania partnerów z Białorusi w wymiany młodzieży. Podczas seminarium uczestnicy i uczestniczki będą planować projekty wymiany do przyszłej realizacji, będą mogli zapoznać się z niektórymi aspektami warsztatowymi wymiany, ale przede wszystkim się poznać i nawiązać kontakty. Seminarium będzie prowadzone w języku polskim, niemieckim oraz rosyjskim, nie jest wymagana znajomość j. angielskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 września 2019 pod linkiem: https://goo.gl/forms/dkBziUBVulPnIWg83 

Cel:

Seminarium ma na celu zbudowanie partnerstw między szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi z Polski, Niemiec i Białorusi, wspólne wypracowanie projektów trójstronnej wymiany szkolnej/pozaszkolnej z partnerami z Białorusi, wymianę doświadczeń i doradztwo w zakresie praktycznych oraz organizacyjnych aspektów wymiany szkolnej, zapoznanie z elementami edukacji globalnej oraz międzykulturowej podczas realizacji wymiany. 

Grupa docelowa:

Nauczyciele/ki, wychowawcy, dyrektorzy/ki oraz multiplikatorzy/ki ze szkół chcący nawiązać nowe partnerstwa i realizować wymianę szkolną z partnerami z Białorusi.

Tematy:

 • edukacja globalna i międzykulturowa podczas wymian,
 • proces grupowy w czasie wymiany,
 • metody aktywizujące,
 • animacje językowe,
 • giełda partnerów,
 • planowanie wspólnych projektów na najbliższy rok,
 • jak wnioskować do PNWM,
 • jakie są inne źródła finansowania,

Metody:

 • praca metodami edukacji pozaformalnej,
 • doświadczenie wymiany i procesu grupowego, aby odczuć korzyści płynące z tego procesu edukacyjnego,
 • praca w małych grupach,
 • zajęcia praktyczne i warsztaty tematyczne prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych

Opłata dla uczestników/czek z Białorusi wynosi 80 PLN, z Polski wynosi 180 PLN, a z Niemiec 60 EURO.

Osoba kontaktowa:
Anna Sławczewa
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 506 760 940
www.krzyzowa.org.pl

Finansowanie: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

RU

Набор на Польско-Немецко-Беларуский семинар для учителей - Кшижова, 6-10.10.2019

Внимание! Набор группы из Буларуси окончен.

Фонд Европейского Согласия "Krzyżowa" приглашает учителей / педагогов и руководителей школ из Польши, Германии и Беларуси, заинтересованных в проведении трехсторонних школьных обменов, к участию в семинаре с целью создния трехсторонних партнерств между школами из трех стран. Семинар пройдет с 6 по 10 октября 2019 года в дворцово-конференционном комплексе в Кшижовой.

Семинар организован с целью развития партнерства между школами из Польши и Германии, а также образовательными учреждениями из Беларуси. Проект является частью деятельности, направленной на повышение вовлеченности партнеров из Беларуси в молодежный обмен. Во время семинара участники запланируют совместные проекты для будущей реализации, они смогут ознакомиться с особенностями школьных международных обменов, но прежде всего познакомятся друг с другом, что позволит создать длительное сотрудничество между школами. Семинар будет проводиться на польском, немецком и русском языках, знание английского языка не обязательно.

Заявки принимаются до 1 сентября 2019 года по следующей ссылке: https://goo.gl/forms/dkBziUBVulPnIWg83

Цель:

Целью семинара является установление партнерских отношений между школами и другими образовательными учреждениями из Польши, Германии и Беларуси, совместная разработка трехсторонних школьных / внеклассных проектов с белорусскими партнерами, обмен опытом и советами по практическим и организационным аспектам школьного обмена, ознакомление с элементами глобального и межкультурного образования и во время обмена.

 

Целевая группа:

Учителя, педагоги, директора / мультипликаторы / школы, желающие установить новые партнерские отношения и проводить школьные обмены с партнерами из Беларусиб Польши и Германии.

темы:

 • глобальное и межкультурное образование во время обменов,
 • групповой процесс во время обмена,
 • методы активизации группы,
 • языковая анимация,
 • планирование совместных проектов на предстоящий год,
 • как подать заявку на финасирование проекта,
 • каковы другие источники финансирования,

методы:

 • работа с неформальными методами обучения,
 • групповая работа,
 • работа в малых группах,
 • практические занятия и тематические семинары, проводимые с использованием интерактивных методов,

Плата за участников из Беларуси составляет 80 злотых, из Польши - 180 злотых, из Германии - 60 евро.

 

Контактное лицо:

Анна Славчева
Фонд "Krzyżowa" для европейского понимания
Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
тел: +48 506 760 940
www.krzyzowa.org.pl

Финансирование: Польско-Немецкое Молодежное Сотрудничество

Rekrutacje

resizedIMG1605
metodydramowedabresize
part000001
DSC0792
DSC0118
31143706101554927993414478886645772759405514n
P8240254

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok