Preambuła

Fundacja „Krzyżowa” powstała w procesie polsko-niemieckiego pojednania, aby wspierać europejskie porozumienie. W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny von Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy. Do doświadczeń tych nawiązywała później część opozycji demokratycznej w Polsce i w NRD, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Krzyżowej – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i chcieli w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia.

Misja

Krzyżowa jest miejscem, które żyje różnorodnością ludzi spotykających się tutaj i ich gotowością do dialogu. Korzystając ze spuścizny duchowej Kręgu z Krzyżowej, opozycji demokratycznej w Europie Środkowej oraz tradycji polsko-niemieckiego pojednania, Fundacja „Krzyżowa” działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Za szczególnie ważną uważamy pracę z młodzieżą. Działanie to ma na celu kształcenie ducha odpowiedzialności i otwartości na innych. W ten sposób Fundacja wspiera zarówno porozumienie między ludźmi, jak i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Wartości

  • Fundacja „Krzyżowa” jest wierna następującym wartościom:
  • Fundacja jest zarejestrowaną w Polsce niezależną organizacją pozarządową, działającą na rzecz dobra publicznego.
  • Fundacja działa na rzecz Europy, w której przestrzegane są prawa człowieka i zasady demokracji.
  • Fundacja tworzy przestrzeń do dialogu, porozumienia i pojednania, w której wzajemne poszanowanie i szacunek mają wielkie znaczenie.
  • Działanie Fundacji ma charakter inkluzywny, międzykulturowy, międzyreligijny, jak i zrównoważony ekologicznie.
  • Fundacja jest aktywną częścią europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Wspiera umiejętność krytycznej oceny, kompetencje w działaniu i motywację do zaangażowania społecznego.
  • Fundacja szanuje i wspiera zaangażowanie swoich pracowników oraz osób społecznie działających na jej rzecz.

Wizja

Fundacja „Krzyżowa” jako uznane w Europie centrum kształcenia w obszarze edukacji międzynarodowej dla młodzieży i dorosłych angażuje się na rzecz porozumienia europejskiego. Pielęgnuje ona i uaktualnia do współczesnych wyzwań historyczną spuściznę pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów. Tworzy przestrzeń do dialogu na temat różnych historycznych doświadczeń i kultur pamięci oraz aktualnych kwestii społeczno-politycznych naszego kontynentu, rozwijając jednocześnie nowe metody pracy dydaktycznej, w tym artystycznej. Integrację europejską postrzegamy jako ciągły proces i odpowiedzialnie go współtworzymy, uwzględniając wspólne wartości i historię. Europa jest dla nas czymś więcej niż Unia Europejska i dlatego aktywnie wspieramy dialog ze wschodnimi sąsiadami UE. Stanowi to istotny wkład do jeszcze lepszego porozumienia między mieszkańcami naszego kontynentu.

Działania Fundacji cechują zaangażowanie, innowacyjność i kreatywność. Zapraszamy Europejczyków do współpracy w Krzyżowej i dla Krzyżowej.


Powyższy tekst został w 2016 r. stworzony przez Radę Fundacji, w dialogu z pracownikami Fundacji, gdyż wiele lat po powstaniu Fundacji zauważono potrzebę zdefiniowania na nowo jej misji i wizji przyszłości.


Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.