Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego ogłasza nabór niezależnych trenerów i trenerek tworzących stały zespół współpracowników do prowadzenia międzynarodowych wymian młodzieżowych, realizowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej 

Praca dla młodzieży i z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej to najważniejszy projekt realizowany przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Działalność pedagogiczna, której celem jest zbliżanie do siebie ludzi mimo dzielących ich różnic językowych czy światopoglądowych, prowadzona jest w Krzyżowej już od początku lat 90. Obecnie przeprowadzamy rocznie ponad sto programów różnego typu, w których bierze udział około dziesięciu tysięcy młodych ludzi z Polski, Niemiec i innych krajów Europy i świata. 

 Do zadań niezależnych trenerów i trenerek należeć będzie:

 • koncepcyjne przygotowywanie, realizacja i ewaluacja programów międzynarodowej wymiany młodzieży oraz programów edukacyjnych dla młodzieży zgodnie z metodyką edukacji pozaformalnej,
 • dokumentowanie zrealizowanych programów wraz z dokumentowaniem stosowanych metod edukacyjnych,
 • ścisła współpraca z koordynatorką, zespołem wolontariuszy/ek i praktykantów/ek MDSM Krzyżowa

Wymagane kwalifikacje:

 • umiejętność pracy warsztatowej z grupą metodami edukacji pozaformalnej (udokumentowane przygotowanie trenerskie/pedagogiczne),
 • doświadczenie w pracy edukacyjnej w międzynarodowych projektach młodzieżowych (min 100 godzin dydaktycznych),
 • w tym doświadczenie w pracy edukacyjnej w projektach polsko-niemieckich
 • bardzo dobra znajomość (C1) przynajmniej dwóch z poniższych języków: niemiecki, polski, angielski.
 • dobra znajomość  przynajmniej jednej z wiodących dziedzin działalności edukacyjnej MDSM: edukacja włączająca, edukacja historyczna i obywatelska (w tym kontekst wspólnej historii Polski i Niemiec), edukacja globalna, edukacja międzykulturowa, edukacja medialna.

Wymagane kompetencje:

 • umiejętność współpracy w grupie,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • rozwiązywanie problemów,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na duże obciążenie pracą w trakcie trwania projektów (praca w weekendy, wieczorami).

 Dodatkowe warunki:

 • dyspozycyjność do uczestniczenia w obowiązkowym dla wybranych kandydatów/ek szkoleniu wprowadzającym i planistycznym w dniach 31.03-02.04. 2023 w Krzyżowej
 • dyspozycyjność do uczestniczenia w przynajmniej jednej grupowej sesji superwizji trenerskiej w roku 2023 w Krzyżowej
 • dyspozycyjność do zrealizowania w Krzyżowej od 3 do 5 projektów trwających od 4 do 8 dni, zgodnie z kalendarzem MDSM,
 • w sytuacjach awaryjnych niezależnych od MDSM Krzyżowa projekt wymiany może zostać odwołany
 • tematyka, cel, grupa docelowa, czas trwania i program projektu wymiany będą każdorazowo szczegółowo definiowane wraz z koordynatorem/ką poszczególnych projektów,
 • ubezpieczenie trenera/ki (zdrowotne, NW i OC) oraz koszty dojazdu na szkolenie leżą w gestii trenera/ki

Oferta ze strony Fundacji:

 • umowa cywilnoprawna (możliwość wystawiania faktury w przypadku prowadzenia przez kandydata/kę działalności gospodarczej),
 • nocleg i wyżywienie w czasie trwania projektu w Krzyżowej,
 • praca  w jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce,
 • szansa współtworzenia największego domu spotkań młodzieży w Polsce i rozpoznawalnej marki w Europie,
 • rozwój zawodowy, w tym szkolenia i superwizje trenerskie,
 • kreatywna, pozbawiona monotonii praca w dynamicznym, międzynarodowym zespole, w zabytkowym kompleksie pałacowym wśród zieleni,
 • w przyszłości możliwość dołączenia do stałego zespołu MDSM i możliwość kreowania i realizacji autorskich projektów.

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz aplikacyjny (załącznik nr 1)
 2. Życiorys
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie oraz załączonych dokumentach.
 4. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnym naborze na podobne stanowisko pracy, prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa” prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnym naborze prowadzonym przez Fundację „Krzyżowa” przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4  mogą być zawarte w życiorysie w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, na potrzeby rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach na to samo lub podobne stanowisko pracy, prowadzonych przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego przez okres 12  miesięcy od dnia rozpoczęcia naboru.

Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do dnia: 14.03.2023, na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w przypadku braku takiej możliwości, dopuszcza się złożenie oferty osobiście w siedzibie Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze lub przesłanie pocztą na adres: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.
Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć opisem „oferta edukator/ka Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży”

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione telefonicznie lub mailowo o następnym etapie rekrutacji.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym poinformowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach naboru na stanowisko Specjalista(ka) ds. projektów edukacyjnych Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży jest Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie art. 6 ust.1 pkt a, c i f RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy Fundacji Krzyżowa odpowiedzialni za rekrutację. Państwa zgromadzone dane będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji lub w przypadku dodatkowej zgody na wykorzystanie oferty w przyszłości przez okres najbliższych 12 miesięcy. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.