17 czerwca 1991 r. Polska i Niemcy podpisały traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Był on tym trzecim elementem w triadzie budującej fundamenty nowej jakości relacji polsko-niemieckich: Msza Pojednania w Krzyżowej otworzyła nowe możliwości dialogu, Traktat graniczy z 1990 r. ostatecznie uregulował kwestie terytorialne, a Traktat dobrosąsiedzki stworzył trwałe podstawy zbliżenia politycznego, gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturowego. Kluczowe znaczenie miał przy tym fakt, że relacje bilateralne zostały w traktacie ujęte w kontekście europejskim – uwzględniono zarówno polskie aspiracje do integracji z Unią Europejską, jak i znaczenie polsko-niemieckiego partnerstwa dla rozwoju jednoczącej się Europy.

Krzyżowa. Zanim doszło do Traktatu

Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który tak bardzo zdynamizował i przyspieszył polsko-niemieckie porozumienie, nie mógłby zapewne zostać wynegocjowany i podpisany tak szybko, gdyby nie poprzedziła go Msza Pojednania w Krzyżowej 12 listopada 1989 roku. Podczas niej pierwszy niekomunistyczny premier Polski, Tadeusz Mazowiecki, i kanclerz wchodzących na drogę zjednoczenia Niemiec, Helmut Kohl, przekazali sobie znak pokoju, nadając tym samym politycznemu dialogowi polsko-niemieckiemu nową jakość. Ich symboliczny gest pokoju podczas chrześcijańskiego nabożeństwa był wyrazem przekonania, że tak dogłębnej nieufności, jaka dzieliła Polki/Polaków i Niemki/Niemców, nie da się przezwyciężyć wyłącznie na drodze politycznych negocjacji, a wzajemnych relacji nie można postrzegać jedynie w kategoriach politycznego interesu.

Krzyżowa to miejsce symbolizujące sprzeciw wobec nacjonalizmu i bezprawia, dialog ponad podziałami oraz tęsknotę za wolną, demokratyczną i zjednoczoną Europą. Nieprzypadkowo właśnie tutaj obaj politycy zdecydowali się dać wyraźny znak: że po dziesięcioleciach wrogości, w momencie przełomowych zmian w Europie Środkowej, mimo wielu różnic i przeciwności, chcą wspólnie budować oparte na wartościach, partnerskie i przyjazne sąsiedztwo; że polsko-niemiecką bilateralność postrzegają w europejskim kontekście; że w ich przekonaniu od jakości dialogu polsko-niemieckiego zależy jakość integracji europejskiej i współpracy obu części podzielonej dotychczas Europy.

Traktat i Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej

Dla naszej Fundacji Traktat jest szczególnie ważny. To na jego podstawie powstała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, co przyczyniło się do rozwoju Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej – jednego z największych tego rodzaju ośrodków w Europie. W ciągu minionych trzydziestu lat udało się w nim zrealizować tysiące projektów edukacyjnych z udziałem dziesiątek tysięcy młodych Europejczyków, głównie Polek/Polaków i Niemek/Niemców.

Właśnie w Krzyżowej, ale także w Oświęcimiu i wielu innych miejscach, które organizują wymiany młodzieży, młodzi ludzie przestają postrzegać kraj sąsiada przez pryzmat uprzedzeń i stereotypów, poznają nieznaną im wcześniej historię i kulturę, uczą się dialogu, szacunku dla różnorodności i solidarności. U wielu Polaków i Niemców, angażujących się dzisiaj w budowanie dobrych relacji bilateralnych w zjednoczonej Europie, zainteresowanie krajem sąsiada, przeradzające się nieraz w życiową pasję, zrodziło się właśnie podczas polsko-niemieckich spotkań młodzieży. To również dzięki tym osobom „fatalizm wrogości” (Stanisław Stomma), determinujący w przeszłości polsko-niemieckie stosunki, coraz mniej zagraża naszej wspólnej, dobrej przyszłości.

Polska i Niemcy w Europie

W ciągu minionych trzydziestu lat społeczeństwa naszych obu państw bardzo wiele dokonały, a jednocześnie same bardzo się zmieniły. Polska w ogromnym stopniu nadrobiła zapóźnienia cywilizacyjne, wynikłe z komunistycznego zniewolenia, stając się członkiem NATO i Unii Europejskiej. Niemcy zjednoczyły się i ugruntowały swoją pozycję zwornika europejskiej integracji. Nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy obu państw. Na ich wspólny sukces złożył się ogromny wysiłek elit politycznych oraz bardzo wielu przedstawicielek/przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Doceniamy zarówno ten wysiłek, jak i jego realne historyczne efekty.

Pomimo postępu relacje polsko-niemieckie w ostatnich dekadach nie były wolne od napięć. Napięcia te wynikały najczęściej z realizacji projektów politycznych, gospodarczych, czy też w obszarze kultury pamięci, nie uwzględniających w dostatecznym stopniu potrzeb sąsiada. Zbyt często „pojednanie” okazywało się bardziej figurą retoryczną niż fundamentem relacji, a „zbliżenie” taktyką polityczną, a nie strategią promującą autentyczną bliskość.

Krytyczna ocena rozwoju relacji polsko-niemieckich nie powinna nas jednak prowadzić na powrót do ich ochładzania czy nieufności, lecz determinować do coraz głębszego dialogu i jeszcze intensywniejszych działań na rzecz autentycznego partnerstwa, solidarności i wspólnoty Polek/Polaków i Niemek/Niemców w zjednoczonej Europie. Pamiętamy bowiem, że alternatywą jest powrót do narodowych animozji i konfliktów; w obliczu problemów, z jakimi przyjdzie się mierzyć ludzkości w następnych dziesięcioleciach, w cieniu potężnych państw, które nie wyrzekły się imperialnych planów, taka alternatywa może być dla Polek/Polaków i Niemek/Niemców tragiczna.

Czy Traktat wciąż może być inspiracją?

Dzisiaj, trzydzieści dwa lata po Mszy Pojednania i trzydzieści lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, potrzebujemy powrotu do myślenia o relacjach polsko-niemieckich właśnie w taki sposób, w jaki myśleli o nich uczestnicy Mszy Pojednania w Krzyżowej, a później twórcy i sygnatariusze traktatu. Wtedy gruntownie zmieniał się świat. Zryw wolnościowy w Polsce, a potem także w NRD i innych krajach Europy Środkowej, stworzył niespotykane od dziesięcioleci szanse, ale i zagrożenia. Ówczesne elity polityczne Polski i Niemiec znalazły adekwatną odpowiedź na tę sytuację: dialog, porozumienie, współpracę, solidarność, integrację europejską – pomimo wszelkich, nieraz ogromnych, trudności. Tej mądrej odpowiedzi zawdzięczamy trwający od dziesięcioleci pokój między naszymi narodami i rozwój naszego sąsiedztwa.

Dzisiaj historia znów przyspieszyła. Kryzys klimatyczny, cyfryzacja, rozwój biotechnologii czy pandemia, stwarzają ogromne zagrożenia, ale i szanse na wypracowanie takich rozwiązań, które uczynią świat lepszym i bezpieczniejszym. Współczesne wyzwania, podobnie jak te sprzed trzydziestu lat, domagają się adekwatnej odpowiedzi. Uważamy, że również obecnie, pomimo wszelkich, nieraz ogromnych trudności, odpowiedzią tą musi być dialog, współpraca i solidarność. Charakter i skala dzisiejszych zagrożeń i wyzwań sprawia, że nie sprostamy im działając obok siebie, czy wręcz przeciwko sobie.

Krzyżowa. Budujemy różnorodne, odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest dziełem społeczeństwa obywatelskiego i troszczy się o społeczny wymiar relacji polsko-niemieckich, postrzegając je w kontekście porozumienia europejskiego oraz zaangażowania obywatelskiego, kultury demokracji i współpracy ponad podziałami. Działa w duchu otwartości i inkluzji społecznej.

Fundacja ma przy tym świadomość, że oddolne inicjatywy stwarzają polityce przestrzeń do konstruktywnego działania, inspirują ją, a po części – co dobitnie pokazał proces pojednania polsko-niemieckiego przed 1989 rokiem – wręcz wymuszają na niej konkretne kroki.

Nie będziemy ustawali w wysiłkach, by kolejne pokolenia Polaków i Niemców lepiej rozumiały kraj sąsiada i wspólnie troszczyły się o dobrą przyszłość. Cieszymy się, że na tej drodze napotykamy wielu myślących podobnie.

 

Prezydia Rady Fundacji i Rady Nadzorczej oraz Zarząd Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
prof. dr hab. Waldemar Czachur, Ole Jantschek, dr Benedict Schneiders, dr Agnieszka Łada, Dorota Krajdocha, dr hab. Robert Żurek

 

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.