Partnerzy

Stowarzyszenie Kreisau-Initiative zostało założone w 1989 roku – jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego – przez wschodnich i zachodnich berlińczyków, aby wspierać powstanie i działalność międzynarodowego domu spotkań w Krzyżowej. Od tego momentu Kreisau-Initiative organizuje międzynarodowe spotkania młodzieży, warsztaty i seminaria dla różnych grup docelowych.

http://www.kreisau.de/pl/

Fundacja im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej wspiera i promuje działalność międzynarodowego centrum spotkań w Krzyżowej. Fundacja została założona w roku 2004 z inicjatywy Polaków, Niemców i Amerykanów poczuwających się do obowiązku zachowania pamięci o Kręgu z Krzyżowej i jego dorobku. Jest ona politycznie niezależną organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Berlinie.


http://www.fvms.de

Fundacja „Krzyżowa” jest jednostką centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) to organizacja międzynarodowa utworzona w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec.

Zadaniem PNWM jest wspieranie wzajemnego poznania, zrozumienia oraz współpracy młodych Polaków i Niemców. W tym celu dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera spotkania młodzieży. Ponadto dla organizatorów i animatorów tych spotkań przeprowadza szkolenia, konferencje, seminaria oraz wydaje publikacje.

Dzięki wsparciu PNWM odbyło się dotychczas prawie 70 tysięcy projektów, w których udział wzięło prawie 2,7 miliona uczestników.


http://www.pnwm.org/

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie powstał w październiku 1956 roku. Skupia inteligencję pragnącą w sposób świadomy przeżywać swe powołanie ludzi świeckich. Jest niezależny od władz państwowych, jak i od hierarchii kościelnej. Nie opowiada się też za żadną opcją polityczną, podejmuje jednak systematyczną refleksję nad kulturą zachowań społecznych i politycznych.


http://www.kik.waw.pl/

Pax Christi - to Międzynarodowy Katolicki Ruch dla Pokoju działający w ponad dwudziestu państwach na świecie. Pax Christi diecezji Aachen (Akwizgran) jest jednym z oddziałów niemieckiej sekcji Pax Christi, który realizuje m.in. projekty w ramach pojednania polsko-niemieckiego.


http://aachen.paxchristi.de/

Akcja Znaku Pokuty / Służby dla Pokoju (ASF) jest organizacją założona w 1958 roku przez przedstawicieli niemieckiego kościoła protestanckiego poświęnconą pokucie i porozumieniu – szczególnie w krajach które najbardziej cierpiały od nazistowskiej okupacji podczas drugiej wojny światowej. Swoje cele realizuje przez promocję i organizację międzynarodowego wolontariatu, spotkań i aktywną pomoc. Praca ASF-u jest dedykowana pamięci zbrodni nazistowskich, tolerancji i pokojowi i aktywnie działa przeciw antysemityzmowi, rasizmowi i innym formom dyskriminacji. Obecnie ok. 180 woluntariuszy pracuje dla ASF-u w
13 krajach. Od końca lat dziewięćdziesiątych co roku przyjeżdża do Polski około 15 wolontariuszy ASF z Niemiec, a od kilku ostatnich lat także z Ukrainy. Woluntariusze angażują się w projektach edukacji historycznej, pomagają seniorom, osobom z niepełnosprawnością i ludziom w niekorzystnej sytuacji społecznej. Polska organizacja partnerska Stowarzyszenie ASF w Polsce została założona w 2009r.

https://www.asf-ev.de/de/de/

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) z siedziba we Wrocławiu działa na rzecz organizacji pozarządowych Dolnego Śląska oraz silnie reprezentuje ten sektor.

Federacja zrzesza obecnie 92 organizacje pozarządowe. Głównym celem Federacji to kształtowanie współpracy, dążenie do wspólnych działań oraz wymiana informacji i doświadczeń. Federacja reprezentuje organizacje pozarządowe wobec władz samorządowych i administracji publicznej.
Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jest członkiem DFOP od 2004 roku.

http://www.dfop.org.pl

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.