newsletter
Pl
De 
„Jesteśmy gotowi na sukces” - rozdanie dyplomów czeladniczych dla uczestników projektu - Nowa Ruda, 14.09.2017 PDF Print E-mail
There are no translations available.

14 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów czeladniczych uczestnikom projektu „Jesteśmy gotowi na sukces”. 11 osób, które przez pół roku uczestniczyło w kursach zawodowych, odebrało certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności. Jest to ich prawdziwy sukces, ponieważ uczestnicy projektu to osoby, które należały do grupy zagrożonej bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego jest liderem projektu.

Projekt „Jesteśmy gotowi na sukces” wystartował w styczniu i jest skierowany do mieszkańców Nowej Rudy. Jego głównym celem jest wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i przygotowanie ich do aktywnego powrotu do życia społecznego oraz zawodowego. W ramach projektu zorganizowano działania szkoleniowe, warsztatowe, doradcze oraz kursy kwalifikacyjne, a także: pracę socjalna, poradnictwo zawodowe, wsparcie dla uczestników i ich rodzin, szkołę rodziców, przygotowanie do wolontariatu, kursy zawodowe, specjalistyczne poradnictwo i pośrednictwo pracy.

11 uczestników (10 pań i 1 pan), którzy wzięli udział w pierwszej edycji projektu, ukończyło cały cykl szkoleń w wybranym przez siebie zawodzie - ślusarz, cukiernik i kucharz. Kursy zorganizował partner projektu - Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu. Po zdaniu z sukcesem egzaminów, uczestnicy otrzymali tytuł zawodowy i dyplom czeladnika.

Uroczystość rozdania dyplomów odbyła się 14 września br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie (ul. Strzelecka 2A). W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu, a także przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących przy programie. Wśród gości spotkania znaleźli się m.in.:
- Burmistrz Miasta Nowa Ruda – Tomasz Kiliński,
- Kierownik MOPS w Nowej Rudzie – Anna Frankowska,
- Kierownik filii PUP w Nowej Rudzie - Arleta Wieczorek,

Dyplomy czeladnika kursantom osobiście wręczył prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu - Zbigniew Ładziński.

Wszyscy przemawiający podkreślali determinację i konsekwencję uczestników projektu, którzy zdobyli się na odwagę by zmienić swoje życie. Nowi czeladnicy odebrali gratulacje z rąk prezesa DIR oraz burmistrza Nowej Rudy. Alicja Przepiórska z Fundacji „Krzyżowa”, która koordynuje projekt, podkreślała ogromny wysiłek całej grupy i zapewniała o dalszym wsparciu przy podejmowaniu kolejnych ważnych dla nich decyzji.

GALERIA ZDJĘĆPartnerzy projektu: MOPS Nowa Ruda, Dolnośląska izba Rzemieślnicza we Wrocławiu oraz Fundacja „Rodzina po rozwodzie” z Nowej Rudy

Finansowanie: Projekt realizowany w ramach działania 9.1.4. Aktywna integracja , dofinansowany ze środków UE EFS RPO Dolny Śląsk Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Koordynator projektu w ramach działu Fundraisingu w Fundacji „Krzyżowa”: Alicja Przepiórska.

Koordynator projektu w ramach działu Fundraisingu w Fundacji „Krzyżowa”: Alicja Przepiórska.