Wydawnictwa online

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w ramach projektu "Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej" wydała podręcznik pt. „Wspieranie kluczowych kompetencji na rynku pracy poprzez gotowość do mobilności - wdrażanie nowych metod projektów mobilności ponadnarodowej".

Podręcznik zawiera:

1. Ideę projektów mobilności ponadnarodowej i międzykulturowości

2. Inspiracje projektów mobilności ponadnarodowej od partnerów niemieckich

pod redakcją Tomasza Skoniecznego, wyd. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, 2017

„(Nie)obecne dziedzictwo. Rozważania o Kręgu z Krzyżowej” to najnowsza publikacja, która została wydana przez Fundację „Krzyżowa” oraz Fundację Konrada Adenauera. Wydawnictwo, które zawiera 13 tekstów, porusza zagadnienia związane z historią, programem i dziedzictwem Kręgu z Krzyżowej. Jest to efekt prac międzynarodowego i multidyscyplinarnego zespołu, który przez rok współpracował w ramach projektu „Dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej dla współczesnej Europy”.

Książkę „(Nie)obecne dziedzictwo. Rozważania o Kręgu z Krzyżowej” można pobrać z naszej strony w formacie PDF.

publikacja online, 2017

Publikacja powstała w ramach międzynarodowego projektu „Digital Skills Pathways for Youth across Europe”, którego partnerem była Fundacja „Krzyżowa”. W skład publikacji wchodzą: Program Digital Pathways oraz materiały ustawicznego doskonalenia zawodowego (UDZ) dla Mentorów. Materiały UDZ zawierają wytyczne dotyczące opracowania strategii i metod, które okazały się skuteczne w angażowaniu młodych ludzi w pracę nad mediami cyfrowymi. Materiały te pokazują, jak Mentorzy mogą wspierać uczestników Programu w nauce i rozwoju swoich umiejętności w zakresie mediów cyfrowych we współpracy z rówieśnikami, zarówno w czasie spotkań bezpośrednich, jak i online. Zarówno program, jaki i materiały UDZ, są dostępne online.

Krzyżowa 2017

Trzy publikacje powstałe w ramach realizowanego przez Fundację „Krzyżowa” projektu „Aktywizacyjny triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W poszukiwaniu dobrych praktyk przeciwdziałania bezrobociu w grupie docelowej NEET, sięgnięto po doświadczenia niemieckie, charakteryzujące się wysoką skutecznością. Poradnik Model Współpracy Międzysektorowej jest przewodnikiem po ścieżce prowadzącej do zawiązania partnerstwa jako formy współpracy w celu rozwiązywania pojawiającyych się problemów społecznych, głównie aktywizacji społeczno-zawodowej populacji NEET, czyli osób wykluczonych lub oddalonych od rynku pracy. Natomiast Poradnik Metody AsA stanowi opis niemieckiego modelu aktywizacji i integracji zawodowej AsA (Assistierte Ausbildung) i jego odpowiednika zaadaptowanego kulturowo na warunki polskie. Autorami publikacji jest zespół ekspercki w składzie: Paweł Ułaszewski, Alicja Przepiórska, Agnieszka Żak, Aleksandra Królak-Wąsowicz, Ewa Komenda, Jadwiga Marszałkowska, Joanna Czarnecka, Krzysztof Piłat, Iwona Machoń-Pluszczewska, Ryszard Sobański. Ekspert społeczny – Jan Kamiński.

Poradnik Model Współpracy Międzysektorowej  Poradnik Metody AsA  Skrypt szkoleniowy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!