Procesy zachodzące w Europie na przestrzeni ostatnich lat, w tym przede wszystkim narastające w społeczeństwach europejskich tendencje skrajne, przejawiające się także wysoką niechęcią do poszanowania osób prezentujących odmienne poglądy, sprawiają, iż szczególnego znaczenia nabiera kwestia powinności, jakie jako obywatele, posiadamy wobec wspólnoty.

W tym też kontekście niezwykle ważnym jest stworzenie przestrzeni pozwalającej na podjęcie twórczego namysłu nad zmieniającym się światem, któremu będzie towarzyszyć otwarty dialog, nastawiony na zadawanie pytań - niejednokrotnie podstawowych - i wspólne szukanie odpowiedzi na nie.

W Akademii Europejskiej chcemy stworzyć takie miejsce.

W doświadczeniu przeszłości upatrujemy inspirację, która pozwoli nam na zrozumienie teraźniejszości. Bez niego nie możemy zaś mówić o próbie kształtowania lepszej przyszłości. Dlatego w swej działalności odwołujemy się do trzech filarów historii Krzyżowej – Kręgu z Krzyżowej, opozycji antykomunistycznej w Europie Środkowej oraz procesu pojednania polsko-niemieckiego. Te doświadczenia historyczne zwracają naszą uwagę na znaczenie postaw odwagi i odpowiedzialności obywatelskiej oraz ducha dialogu i pojednania.

Nasze działania mają charakter publikacji, podróży studyjnych, warsztatów, seminariów oraz debat. Ich odbiorcami są osoby różnej narodowości, w różnym wieku, o różnych poglądach i pochodzeniu. Łączy nas natomiast pragnienie uczestnictwa w dojrzałej, nastawionej na dialog dyskusji, której celem jest inspirowanie się do działań na rzecz porozumienia europejskiego.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!