Aktualności

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium „Pojednanie polsko-niemieckie. Bilans 30-lecia”, która odbędzie się w dniach 7-8 XII 2018 r. w Krzyżowej.

W ramach seminarium zapraszamy do podjęcia namysłu nad kwestiami zasadniczymi, takimi jak:

  • Historia relacji polsko-niemieckich na przestrzeni lat 1945-1989 – ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich inicjatyw oddolnych, tak polskich jak niemieckich, na rzecz pojednania.
  • Rozwój relacji polsko-niemieckich po roku 1989 oraz ocena ich bieżącego stanu.
  • Krytyczna ocena dziedzictwa procesu zbliżenia polsko-niemieckiego z perspektywy europejskiej i światowej oraz wnioski, jakie mogą z niego wynikać dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Najciekawsze wystąpienia zostaną opublikowane w samodzielnym tomie studiów.

XIX Polsko-Niemiecka Akademia Letnia pt. „Narodowe dyskursy o religii, polityce, historii i droga do porozumienia” odbędzie się w dniach 22-26 sierpnia br. w Krakowie.

Jednym z gości tegorocznej Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej będzie dr. Robert Żurek – członek Zarządu Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, który wygłosi wykład pod tytułem "Pamięć i polityka historyczna w relacjach polsko-niemieckich".

Podobnie jak w minionych latach, Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego uczestniczy w Europejskich Dniach Dziedzictwa Narodowego. Wszystkich zainteresowanych historią Krzyżowej i ludzi, którzy ją tworzyli zapraszamy 8 i 9 oraz 15 i 16 września 2018 r. W tych dniach, o godz. 11.00, odbędą się specjalne oprowadzania.

Krzyżowa jako miejsce europejskich spotkań powstało po przełomie 1989 r. na terenie byłego majątku rodziny von Moltke. W historii miejsce to zapisało się Mszą Pojednania, w której uczestniczyli pierwszy niekomunistyczny premier Polski, Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz RFN Helmut Kohl.

Zwiedzanie Krzyżowej to okazja do poznania historii Polski, Niemiec i Europy, które wyraźnie przeplatają się w tym miejscu. W programie wycieczka na Wzgórze Cmentarne, zwiedzanie pałacu oraz wystawy „Odwaga i pojednanie”.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Kreisau Initiative e.V. oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają nauczycieli i edukatorów z Polski i Niemiec do udziału w seminarium „1918-2018. Sto lat po Wielkiej Wojnie. Wnioski dla społeczeństwa obywatelskiego”, które odbędzie się w dniach 5-7 X 2018 r. w Krzyżowej.

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń z pracy z młodzieżą oraz współpraca przy tworzeniu wskazówek metodycznych do materiałów edukacyjnych, które pomogą prowadzić zajęcia na temat historii, edukacji obywatelskiej i edukacji w miejscach pamięci.

Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz wykładach poświęconych historii Europy po 1918 roku, polskiej i niemieckiej edukacji historycznej oraz pracy polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!