Praca dla młodzieży i z młodzieżą w Międzynarodowym Domu Spotkań (MDSM) w Krzyżowej to najważniejszy projekt realizowany przez Fundację "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego. Wzbudzanie ciekawości i chęci poznania innych osób i otaczającego nas świata, poszukiwanie podobieństw i dążenie do zrozumienia różnic, a także uczenie otwartości i umiejętności komunikacji to nieodłączne elementy spotkań młodych ludzi w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej.
Pomysł założenia MDSM powstał w latach osiemdziesiątych wśród osób z Polski, NRD, RFN, Holandii i Stanów Zjednoczonych, a swoje wsparcie dla tego przedsięwzięcia zadeklarowali Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl podczas historycznej Mszy Pojednania w Krzyżowej. Swoją działalność pedagogiczną prowadzimy od początku lat 90. Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej, na które przybyli m.in. Kanclerz Niemiec Helmut Kohl i Premier Polski Jerzy Buzek, odbyło się 11 czerwca 1998 roku.

MDSM dysponuje szeroką ofertą programową skierowaną do dzieci i młodzieży oraz osób, które pracują z młodzieżą. W naszej pracy korzystamy z metod stosowanych w edukacji pozaformalnej. Realizujemy założenia partycypacyjne, co oznacza, że osoby uczestniczące w warsztatach są włączane we wszystkie procesy nauki i biorą w nich czynny udział.

Międzynarodowy zespół pracowników i pracowniczek pedagogicznych realizuje w ciągu roku ok. 100 projektów – spotkań młodzieży oraz szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek oraz multiplikatorów i multiplikatorek. Pracę MDSM wspierają wolontariusze i wolontariuszki z Niemiec i Ukrainy, a doraźnie także praktykanci i praktykantki. Nasza praca opiera się również na ścisłej współpracy z Polsko–Niemiecką Współpracą Młodzieży (PNWM) oraz Kreisau-Intiative e.V. z siedzibą w Berlinie.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży jest placówką kształceniową oraz placówką oświatowo-wychowawczą, wpisaną w 2012 roku do Gminnego Zespołu Oświaty Gminy Świdnica. MDSM jest również jednostką centralną Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM), sprawującą opiekę merytoryczną i formalną nad dofinansowanymi przez PNWM projektami.

MDSM

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego newslettera i dowiaduj się pierwszy o nadchodzących wydarzeniach!