newsletter
Pl
De 
Postępowanie na organizację kursu kwalifikacyjnego dla uczniów w ramach projektu „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy” PDF Drukuj Email

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego prowadzi postępowanie na organizację kursu kwalifikacyjnego dla uczniów w ramach projektu „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół Powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy”. Szczegóły postępowania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ oraz pod nr tel 74 85 00 116.

Zapytanie ofertowe  Download
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy  Download
Załącznik nr 2: Oświadczenie  Download
Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  Download