newsletter
Pl
De 
Wolontariat europejski EVS od marca 2016 PDF Drukuj Email

Poszukukiwany(a) wolontariusz(ka) z Polski do współpracy z niemiecką organizacją West-Ost w Düsseldorfie na 6-12 miesięcy

Co to jest Wolontariat Europejski EVS?

Co roku tysiące młodych ludzi postanawia wyjechać do krajów UE, aby odbyć wolontariat w różnych organizacjach i instytucjach, uczyć się języka, zdobywać doświadczenia życiowe i zawodowe, a także dobrze się bawić i poznać nowych ludzi! Wszystko to w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) wspieranego przez Unię Europejską.

Organizacja Aktion West-Ost

Aktion West-Ost ma siedzibę w Düsseldorfie. Jest organizacją parasolową dla czterech katolickich grup młodzieżowych. Regularnie organizuje spotkania dla młodzieży z różnych regionów Niemiec i z innych krajów. Podczas tych spotkań, które najczęściej odbywają się w Niemczech lub w Polsce, młodzi ludzie mogą zajmować się aktualnymi tematami i wymieniać się poglądami i doświadczeniami. Z Aktion West-Ost współpracują przede wszystkim osoby, które przez swoją historię rodzinną są związane z Polską lub Czechami. Aktion West-Ost współpracuje z grupami partnerskimi z różnych krajów, z którymi realizuje cykliczne projekty wspierające długofalową wymianę. Stanowi to wkład dla zjednoczenia Europy. Jednym z partnerów jest grupa młodzieżowa „Ermis” z Olsztyna, z którą regularnie organizowane są wspólne projekty. Wszystkie projekty są wspierane i koordynowane przez kierownika Aktion West-Ost, pracownika pedagogicznego oraz wolontariusza(kę) EVS. Więcej informacji na stronie internetowej: www.aktion-west-ost.de.

Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego

Krzyżowa jest miejscem spotkania i dialogu, tętni życiem dzięki rozmaitości i różnorodności spotykających się tutaj ludzi, ich pomysłom i działaniom. Głównym celem Fundacji jest wspieranie pokojowego i tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych oraz jednostek w Europie. Fundacja „Krzyżowa“ ma siedzibę w Polsce na terenie byłej posiadłości rodziny von Moltke. W czasach nazizmu działała tu grupa opozycyjna „Krąg z Krzyżowej“. Jako sprzeciw wobec dyktatury i z narażeniem własnego życia, członkowie grupy planowali demokratyczne Niemcy, zintegrowane z Europą. Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego nawiązuje do tradycji tego ruchu oporu, nonkonformizmu i odwagi cywilnej. Działalność programowa Fundacji została podzielona na trzy obszary:

 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży
 • Miejsce Pamięci
 • Akademia Europejska.

Na czym polegają zadania wolontariusza(ki)?

Wolontariusz(ka) pracuje ok. 35 godz. tygodniowo, najczęściej od poniedziałku do piątku. Pomaga on(a) w przygotowaniu i przeprowadzaniu spotkań młodzieżowych, pracując w biurze organizacji. Gdy projekty lub spotkania zespołów projektowych odbywają się w weekendy i wolontariusz(ka) w nich uczestniczy, otrzymuje za przepracowane dni wolne. Do zadań wolontariusza(ki) należy: pomoc w pracy biurowej, kontakty z partnerami w Polsce, tłumaczenia krótkich tekstów, opieka nad stroną internetową, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkań młodzieżowych (polsko-niemieckiego spotkania podczas Świąt Wielkanocnych, polsko-czeskiego spotkania przygotowawczego do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w czerwcu, polsko-niemiecko-rosyjskiego spotkania młodzieżowego) jak również udział w spotkaniach niemieckich grup współpracujących z Aktion West-Ost.

Roczny wolontariat w niemieckiej organizacji – kwestie formalne

Wolontariat rozpoczyna się w marcu 2016 (możliwe jest rozpoczęcie działania w późniejszym terminie) i trwa z reguły 12 miesięcy. Dokładny czas rozpoczęcia i trwania wolontariatu może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb i preferencji kandydata(ki). Wolontariusz ma zapewnione: zakwaterowanie w Düsseldorfie, kieszonkowe i ekwiwalent żywieniowy wypłacane co miesiąc oraz wsparcie jezykowe w formie kursu języka niemieckiego. Koszty podróży z miejsca zamieszkania na miejsce odbycia wolontariatu (i z powrotem) zostaną również pokryte w ramach projektu. Wolontariusz(ka) będzie objęty(a) ubezpieczeniem zdrowotnym podczas trwania programu wolontariackiego.

Rolę organizacji wysyłającej dla wolontariusza(ki) pełni Fundacja „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego. Przed wyjazdem Fundacja „Krzyżowa“ zorganizuje szkolenie informacyjne, które pomoże przygotować się do pobytu za granicą. W czasie pobytu w Niemczech wolontariusz(ka) weźmie udział w dwóch seminariach, podczas których wolontariusze(ki) z różnych krajów europejskich będą mieli szansę na wzajemne poznanie się oraz wymianę doświadczeń o realizowanych przez siebie projektach w Niemczech.

Kandydat(ka) powinien(nna) spełniać następujące wymagania:

 • wiek pomiędzy 18-30 lat
 • podstawowa znajomość języka niemieckiego oraz gotowość do pogłębienia swoich umiejętności językowych
 • otwartość na nowe znajomości
 • podstawowe umiejętności IT (lub gotowość do ich zdobycia)
 • gotowość do podróży
 • chęć do angażowania się w dalsze kształtowanie polsko-niemieckiego porozumienia
 • gotowość do pracy w zespole

Co zyskasz dzięki wolontariatowi EVS?

Wolontariusz(ka) będzie miał możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji nieformalnej podczas pracy z różnymi grupami docelowymi, oraz:

 • nauki języków obcych
 • rozwijania krytycznego myślenia
 • poprawy umiejętności komunikacyjnych dzięki: pracy w zespole, komunikowaniu się z ludźmi z różnych grup narodowych, przygotowaniu spotkań młodzieżowych i ich prowadzeniu
 • udoskonalenia kreatywności i innowacyjnego myślenia
 • pogłębienia ogólnej wiedzy o polsko-niemieckiej kontaktach oraz kulturze i historii Niemiec
 • spędzenia niezapomnianych chwil w ciekawym mieście jakim jest Düsseldorf.

Jesteś zainteresowany? Wyślij swoje CV, list motywacyjny, świadectwa i referencje na adres gosial@krzyzowa.org.pl do dnia 30 stycznia 2016.

W razie pytań proszę o kontakt: +48 797 993 690

Jeżeli jesteś zainteresowany powyższą ofertą, zgłoś się jak najszybciej, mamy do dyspozycji tylko jedno miejsce!