newsletter
Pl
De 
Misja PDF Drukuj Email

Krzyżowa jest miejscem spotkania i dialogu, tętni życiem dzięki rozmaitości i różnorodności spotykających się tutaj ludzi, ich pomysłom i działaniom. Postawiliśmy sobie za cel wspieranie pokojowego i tolerancyjnego współistnienia narodów, grup społecznych oraz jednostek w Europie. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego wspiera rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Nasza praca
Budujemy mosty między historią a teraźniejszością, między Europą Zachodnią a Wschodnią oraz wspieramy dialog między pokoleniami. Kreujemy w Krzyżowej miejsce aktywnego porozumienia, tworzymy perspektywy dla przyszłości. Wskazujemy, że nasza przyszłość leży w podjęciu osobistej odpowiedzialności za polityczny, socjalny i ekologicznie zrównoważony rozwój społeczeństw Europy. Przypominamy o ruchu oporu i opozycji w Europie, zachęcamy do dyskursu naukowego i pedagogicznego. Przekazujemy ten dorobek następnym pokoleniom, podkreślając współczesne znaczenie odpowiedzialnego i samodzielnego działania. Wspieramy spotkania międzykulturowe ludzi o różnym pochodzeniu społecznym, narodowym i religijnym oraz osób z różnych generacji. W naszej pracy z młodzieżą akcentujemy, że różnorodność kultur jest bogactwem. Osobiste doświadczanie tego, co jednoczy, przy jednoczesnym respektowaniu różnic, sprzyja zainteresowaniu wspólną Europą. Czujemy się związani z Dolnym Śląskiem, a tematyka naszej pracy nawiązuje do regionu. W działalności gospodarczej poczuwamy się do odpowiedzialności społecznej. Nasze działania wykraczają poza Krzyżową. Tworzymy sieć międzynarodowych kontaktów z ludźmi i instytucjami, realizujemy wspólne projekty.

Nasze podstawy
Fundacja Krzyżowa ma siedzibę w Polsce na terenie byłej posiadłości rodziny Helmutha Jamesa von Moltke. W czasach nazizmu działała tu grupa opozycyjna „Krąg z Krzyżowej“. Jako sprzeciw wobec dyktatury i z narażeniem własnego życia, członkowie grupy planowali demokratyczne i pokojowe Niemcy, zintegrowane z Europą. Fundacja Krzyżowa nawiązuje do tradycji tego ruchu oporu, nonkonformizmu i odwagi cywilnej. Odwołujemy się do doświadczeń opozycji przeciwko dyktaturom w Europie Środkowej i Wschodniej. Prekursorzy Fundacji, Niemcy z Zachodnich i Wschodnich Niemiec, Polacy, Amerykanie i Holendrzy, chcieli tu stworzyć miejsce porozumienia europejskiego. Równocześnie z upadkiem muru berlińskiego odbyła się polsko-niemiecka msza pojednania w Krzyżowej, a rządy Polski i Niemiec wsparły inicjatywę budowy miejsca spotkań. Jesteśmy świadomi znaczenia historycznego Krzyżowej jako miejsca oporu i pojednania oraz wynikających z tego zobowiązań. Fundacja Krzyżowa jest politycznie niezależną instytucją pożytku publicznego. Wszystkie dochody wspierają pracę Fundacji.

Nasza kultura
Fundacja działa dzięki partnerskiej współpracy osób z różnych krajów zaangażowanych zawodowo lub społecznie. Naszym najważniejszym kapitałem jest zaangażowanie współpracowników. Dążymy do dobrej komunikacji i przejrzystości w podejmowaniu decyzji. Zadaniem kierownictwa jest motywowanie współpracowników i koncentrowanie działalności na wspólnym definiowaniu i osiąganiu celów. Konstruktywnie podchodzimy do błędów i konfliktów. Poddajemy się wzajemnej ocenie oraz konstruktywnej krytyce i traktujemy to jako naukę. Realizację naszych celów oceniamy na podstawie wymiernych wyników.


 
zobacz naszą galerię


fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305