newsletter
Pl
De 
Fundacja Freya von Moltke-Stiftung dla Nowej Krzyżowej PDF Drukuj Email

Fundacja Freya von Moltke-Stiftung dla Nowej Krzyżowej została powołana jako fundacja obywatelska fundatorów i fundatorek z Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych. Celem fundacji jest wspieranie i utrzymanie Domu Spotkań i Miejsca Pamięci w Krzyżowej jak i rozpowszechnianie ich działalności i idei w Niemczech. Patronatem Fundacji jest prezydent Republiki Federalnej Niemiec. W swoim kuratorium Fundacja jednoczy znane osobistości ze świata gospodarki, polityki i kultury. Za pomocą dużego kręgu fundatorów i wspierających Fundacja Freya von Moltke dla nowej Krzyżowej pragnie w najbliższych latach pozyskać kapitał inwestycyjny w wysokości trzech milionów Euro na utrzymanie Krzyżowej. Kapitał ten ma zagwarantować długoterminową realizację celów fundacji.
www.fvms.de