newsletter
Pl
De 
System wsparcia Pro Bono PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, 

czy zastanawialiście się czy Państwa firma lub przedsiębiorstwo zachowuje równowagę między efektywnością ekonomiczną a interesem społecznym? Czy myśleli Państwo o zaangażowaniu firmy w działalność społeczną?

Społeczne zaangażowanie biznesu jest bardzo pozytywnie postrzegane przez jej klientów, kontrahentów oraz pracowników. Prowadzi to do wzrostu zaufania wobec takiej firmy i podniesienia jej przewagi konkurencyjnej na rynku.
 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zachęca Państwa do realizacji celów biznesowych poprzez współpracę z nami. 

Stworzyliśmy kompleksowy system wsparcia „Pro Bono” pod honorowym patronatem prof. Władysława Bartoszewskiego, który określa zasady sponsorowania działalności Fundacji Krzyżowa. 


Formy sponsoringu Fundacji Krzyżowa: 
  • finansowe wsparcie lub nieodpłatne usługi na rzecz jednego z działów Fundacji: Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Miejsce Pamięci, Akademia Europejska i Program ‘Wrocław-Lwów’; 
  • finansowe wsparcie lub nieodpłatne usługi na rzecz konkretnych programów Fundacji, które zazwyczaj koncentrują się na aktywizowaniu i wyrównywaniu szans młodzieży defaworyzowanej: Model Krzyżowa, Forum Dialog i Wymiana Fachowa, czy też promowaniu młodzieży uzdolnionej: symulacje obrad Międzynarodowego Trybunału Karnego, Lato Artystyczne, Poszukiwacze Sztuki, próby i koncerty chórów młodzieżowych, stypendia artystyczne dla młodzieży z Polski i Europy Środkowej; 
  • finansowe wsparcie lub nieodpłatne usługi na rzecz bieżącej działalności Fundacji: biblioteka, zbiory historycznych zdjęć regionu, wystawy i materiały informacyjne; 
  • finansowe wsparcie lub nieodpłatne usługi na rzecz konserwacji zabytkowych zabudowań ośrodka w Krzyżowej. 

Formę sponsoringu możemy dostosować do charakteru prowadzonej przez Państwa działalności i wypracować płaszczyznę współpracy dogodną dla obu stron. 
Jesteśmy otwarci także na Państwa propozycje! 
Koordynacja ze strony Zarządu Fundacji: 
Rafał Borkowski 
rafal<@>krzyzowa.org.pl 
Tel. +48 74 85 00 122