newsletter
Pl
De 
REKRUTACJA || Nowe metody nauczania historii - Szkolenie dla multiplikatorów i multiplikatorek z Polski i Niemiec zajmujących się pracą edukacyjną z młodzieżą. 24-29.07.2016 Krzyżowa

Opis projektu:

Pięciodniowe szkolenie ma na celu opracowanie metod wykorzystania nowych mediów w międzynarodowej edukacji młodzieży, jak również zastosowanie poznanych założeń pedagogiki muzealnej w praktyce poprzez przygotowanie treści przewodnika do wystawy "Odwaga i Pojednanie".

Podstawę do praktycznych warsztatów stworzą wykłady i zajęcia na temat pedagogiki muzealnej i wystawowej jak również niemiecko-polskich stosunków i procesu pojednania od roku 1945. W czasie warsztatów uczestnicy wraz z pedagogami oraz historykami będą intensywnie zajmować się kwestią przekazywania historii poprzez nowe media oraz możliwościami ich zastosowania w międzynarodowej pracy edukacyjnej z młodzieżą w celu zapewnienia bardziej dogodnego dostępu do treści historycznych. W trakcie projektu uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość wzajemnie uczyć się od siebie i referentów nowych metod, rozwijać je oraz tworzyć nowe.

Więcej …

aktualności

„Język oporu”

„Wspólnota“, „honor“, „środki stylistyczne” i „semantyczne walki“ - od 15 do 19 maja miało miejsce w Krzyżowej szczególne spotkanie młodzieży, które w znacznej mierze, ale nie tylko, zajmowało się intensywnie „językiem oporu“.

Młodzi ludzie z Paderborn i Warszawy w czasie spotkania w Krzyżowej badali m.in. teksty Helmutha James a von Moltke i jego współtowarzyszy. Dzięki tej analizie mogli dowiedzieć się np. jak zmieniało się znaczenie słowa „wspólnota” na przestrzeni lat.

Więcej …
 
Słoneczne spotkanie w Krzyżowej!

Od 9 do 13 maja odbyła się w Krzyżowej polsko-niemiecka wymiana szkolna Lubsko-Forst. Spotkanie to jest szczególnie ciekawe, ponieważ oba miasta leżą zaledwie 30 km od siebie i są miastami partnerskimi.

Więcej …
 
Szkolne spotkanie Lubań - Schulpforte

Wdniach 29 kwietnia do 3 maja w Krzyżowej spotkali się uczniowie z niemieckiej szkoly Pforta wraz z uczniami z polskiego Lubania.

Już dzień przed przyjazdem do Krzyżowej uczesnicy mieli szansę poznać się nawzajem, ponieważ niemieccy ucznowie gościli przez jedną noc u polskich koleżanek i kolegów w Lubaniu.

Więcej …

galeria
fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305